• Walne Zebranie Członków PSI odbędzie się 26 maja 2023 r. o godz. 18.30 w hotelu Mercure przy ul. Fabrycznej 13 (w ramach 12. Kongresu PSI)
 • 2023 r. jest rokiem, w którym Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne obchodzi 20. rocznicę powstania 
 • Głównym celem działalności Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego jest promocja, rozwój i edukacja w dziedzinie implantologii stomatologicznej

Zwołano WZA PSI

Porządek Zwyczajnego Walnego Zebrania  Członków PSI obejmuje:

 • udzielenie absolutorium Zarządowi PSI za lata 2018 - 2023;
 • sprawozdanie z działalności PSI w latach 2018 - 2023;
 • wybory do władz Stowarzyszenia na lata 2023 - 2027;
 • uchwalenie budżetu PSI na lata 2023 -  2027;
 • zagadnienia edukacyjne;
 • sprawy bieżące i wniesione.

Walne Zebranie Członków PSI odbędzie się w piątek 26 maja 2023 r.  o godz. 18.30 w hotelu Mercure przy ul. Fabrycznej 13 podczas 12. Kongresu PSI. 

12. Kongres PSI w roku jubileuszowym

12. Kongres PSI będzie równocześnie okazją do świętowania 20. rocznicy powstania Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego.

Podczas Kongresu w Krakowie zaproszeni wykładowcy zaprezentują najnowsze doniesienia w zakresie implantologii stomatologicznej z uwzględnieniem zależności między biologią kości i tkanek, a dążeniem do jak najlepszego efektu estetycznego.

Program Kongresu uzupełnią egzaminy umiejętności implantologicznych, wystawa firm oraz międzynarodowe moduły Curriculum Implantologii.

- Wsparcie ze strony ICOI, które jest największą na świecie, profesjonalną organizacją skupiającą lekarzy implantologów, pozwala PSI konsekwentnie realizować wspólne przedsięwzięcia edukacyjne i współpracę naukową z najlepszymi ośrodkami, a także przynosi nam wiele korzyści i możliwości - przekonuje dr n.med. Andrzej Szwarczyński, kierownik naukowy Kongresu PSI.

20 lat PIS. Jak działa Stowarzyszenie?

Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne (PSI) powstało  w 2003 r. i od tego czasu głównym celem jego działania jest promocja, rozwój i edukacja w dziedzinie implantologii stomatologicznej. 

Założenia dydaktyczne realizowane są poprzez roczne kształcenie podyplomowe Curriculum Implantologii. 

PSI umożliwia też zdawanie przed niezależną, międzynarodową komisją egzaminów Fellowship/Diplomate ICOI/PSI, które potwierdzają umiejętności i dają coraz bardziej rozpowszechniony w Unii Europejskiej certyfikat uprawniający tytułu lekarz implantolog, ekspert do spraw implantologii DICOI.

Aby zostać członkiem PSI należy pobrać deklarację członkowską, wypełnić ją i odesłać do Biura PSI oraz uiścić składkę członkowską w wysokości 900 zł na rok kalendarzowy.

Jakie benefity dla członków PSI

W ramach składki członkowskiej PSI oferuje m. in.:

 • afiliację w międzynarodowych organizacjach ICOI i ICOI EUROPE
  kursy w ramach cyklu Expert Program;
 • bezpłatny dostęp do platformy www.dentalmaster.com w ramach składki ICOI;
 • program ubezpieczeniowy przygotowany specjalnie dla lekarzy implantologów;
 • zniżki w kongresach i szkoleniach organizowanych przez PSI/ICOI/ICOI EUROPE oraz partnerów;
 • wzory zgody na zabieg implantologiczny w języku polskim, angielskim i niemieckim;
 • certyfikaty potwierdzające członkostwo na dany rok kalendarzowy w PSI, ICOI, ICOI Europe;
 • prenumeratę "Implantologii Stomatologicznej" oraz "International Journal of Oral Implantology";
 • umieszczenie lekarza w bazie implantologów PSI na stronie www.psi-icoi.pl po wcześniejszym przesłaniu wypełnionego formularza;
 • możliwość wykupienia dostępu do aktywnego korzystania z platformy dentalxp w pakiecie premium na preferencyjnych warunkach (299 dol. zamiast 399 dol.);
 • możliwość zdawania egzaminów Fellwship/Diplomate;
 • możliwość uczestnictwa w Curriculum Implantologii PSI

Składki z PSI do ICOI opłacane są dwa razy do roku - 30 marca i 30 listopada, dlatego moment wpłaty składki rocznej ma znaczenie dla terminowego otrzymywania certyfikatów czasopism.

Certyfikaty członkowskie ze strony ICOI wydawane są dwa razy w roku: maju i grudniu.

Kontakt: Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne, ul. Dyrekcyjna 10/1a, 40-013 Katowice, tel. 517 724 185, e-mail: psi@icoi.pl