• W całej Polsce nie ma chętnych do prowadzenia stomatologicznej pomocy doraźnej
 • Stawki ryczałtowe nie pokrywają kosztów funkcjonowania pogotowia stomatologicznego
 • Praca nocami i w weekendy jest trudna z uwagi na rozżalenie cierpiących pacjentów i czasami niebezpieczna
 • Pacjenci w pogotowiu stomatologicznym mogą liczyć (LISTA)

Trwa konkurs na doraźną opiekę stomatologiczną  

Śląski OW NFZ zaprosił do składania ofert w konkursie na świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej na obszarach:

 • 2402 - bielski,
 • 2403 - cieszyński,
 • 2417 - żywiecki,
 • 2461 - Bielsko-Biała subregion południowy

Kod postępowania: 12-22-000142/STM/07/1/07.1850.118.03/01

Wartość zamówienia: 101 992 zł

Okres rozliczeniowy: od 1 października 2022 do 31 grudnia 2022 r.

Okres obowiązywania umowy: od 1 października 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

Maksymalna liczba umów: 1.

Materiały informacyjne są dostępne w siedzibie Śląskiego OW NFZ, Katowice, Kossutha 13 w godz. 8 - 16 od poniedziałku do piątku oraz na stronie internetowej www.nfz-katowice.pl.

Oferty należy składać: od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, w Śląskim OW NFZ, Katowice, Kossutha 13 budynek A II piętro, pok.203, pok.207

Termin składania ofert: 15 lipca 2022 r.

Otwarcie ofert: nastąpi w siedzibie Śląskiego OW NFZ 19 lipca 2022 r. o godz. 9:00.

Kontakt: Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach, ul. Kossutha 13,
mail: konkurs_STM@nfz-katowice.pl

Mało miejsc realizujących doraźna pomoc stomatologiczną  

 W Polsce jest zaledwie 40 miejsc, gdzie na NFZ funkcjonuje doraźna pomoc stomatologiczna, a więc czynna w nocy i święta. Nie ma jej w tak dużych miastach jak: Kraków, Łódź, Opole.

Problem mają mieszkający w Kaliszu (100 tys. osób), którzy - w razie potrzeby - muszą szukać pomocy w Poznaniu, Piotrkowie Trybunalskim lub we Wrocławiu.

Nie mają lekko mieszkańcy Suwałk, którzy – w razie takiej konieczności – powinni dotrzeć do Olsztyna, Białegostoku lub Ostrołęki. To, w zależności od kierunku,  od 140 do 200 km.

Nie jest dobrym pomysłem wyruszać w trasę bez wcześniejszego upewnienia się, czy wybrane pogotowie stomatologiczne faktycznie przyjmuje pacjentów. Zdarzają się przypadki, że drzwi lecznicy zamknięte są na głucho, bo na przykład świadczeniodawca zachorował, a awaryjne pozyskanie zastępstwa to zadanie karkołomne.

Statystyka jest bezlitosna: na jedno pogotowie stomatologiczne przypada prawie 1 mln Polaków. Niewiele w liczbach zmieni nawet zmniejszenie "bazy" o dzieci, które zębów jeszcze nie mają i o seniorów, a więc tych którzy z reguły już ich nie posiadają. Dodać trzeba, że brak uzębienia nie oznacza braku nieoczekiwanego problemu z jamą ustną.

Pogotowie stomatologiczne zamiast regularnych wizyt u dentysty 

Doraźna pomoc stomatologiczna, jak sama nazwa wskazuje, polega na tymczasowym zaopatrzeniu pacjenta, aby ten mógł bez uszczerbku dla zdrowia fizycznego i psychicznego dotrwać do rana lub końca weekendu. Tymczasem dentystom na dyżurach nadmiar pracy zapewniają osoby, które pomoc doraźną wybrały sobie jako metodę ratowania zębów bez konieczności zapisywania się do długiego szeregu pacjentów oczekujących na leczenie. Ich wyobrażenia co do zakresu stomatologicznej pomocy zderzają się z ograniczeniami narzuconymi kontraktem z NFZ (skromny koszyk świadczeń), a także z gniewem cierpiących ludzi, którzy po pokonaniu nieraz setek kilometrów chcą być przyjęci do dentysty jak najszybciej.

W tej sytuacji nierzadko w pogotowiu stomatologicznym wybuchają awantury. Są tym częstsze, im więcej jest pacjentów, którzy ulegli wypadkowi, będąc uczestnikiem alkoholowej imprezy. Takich przypadków jest szczególnie dużo w porze nocnej z piątku na soboty i z soboty na niedziele. 

Świadczenia w pogotowiu stomatologicznym

Katalog świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej obejmuje tylko niektóre świadczenia, np.:

 • znieczulenie miejscowe powierzchniowe, miejscowe nasiękowe, przewodowe wewnątrzustne - w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi;
 • badanie żywotności zęba;
 • wykonanie rtg zdjęcia wewnątrzustnego w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi;
 • opatrunek leczniczy w zębie mlecznym i stałym;
 • trepanacja i dewitalizacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem;
 • czasowe wypełnienie kanału;
 • płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku;
 • unieruchomienie zębów ligaturą drucianą;
 • usunięcie zęba jednokorzeniowego, wielokorzeniowego,
 • chirurgiczne usunięcie zęba,
 • chirurgiczne zaopatrzenie małej rany włącznie z założeniem szwu;
 • założenie opatrunku chirurgicznego;
 • nacięcie ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem;
 • tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk;
 • repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy.