Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowania uzupełniającego prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne, w okresie od 1 listopada 2014 r. do 31 marca 2016 r., skierowanego do podmiotów cywilnych i mundurowych.

Są to świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki na obszarze woj. podlaskiego.

Cena oczekiwana jednostek rozliczeniowych w rodzaju leczenie stomatologiczne, w postępowaniu konkursowym na 2014 r.

Kod zakresu świadczenia

Nazwa świadczenia

Cena oczekiwana

07.0000.217.02

Świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki

1,70 zł