Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie zaprosił do składania ofert w konkursie na świadczenia ogólnostomatologiczne na obszarze Kolbuszowej.

Wartość zamówienia: nie więcej niż 46 350 zł

Okres rozliczeniowy: od 26 lipca 2021 do 31 grudnia 2021.

Okres obowiązywania umowy: od 26 lipca 2021 do 30 czerwca 2022 r.

Maksymalna liczba umów po przeprowadzeniu postępowania: 1.

Kod postępowania: 09-21-000062/STM/07/1/07.0000.218.02/01

Oferty należy składać: do 22 czerwca 2021 r.

Otwarcie ofert: nastąpi 24 czerwca 2021 r. o godz. 09:00 w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Rzeszów, Zamkowa 8. 

Materiały informacyjne są dostępne w siedzibie Podkarpackiego OW NFZ, Rzeszów, Zamkowa 8 w godz. 8 - 16 od poniedziałku do piątku oraz na stronie internetowej www.nfz-rzeszow.pl, sekretariat@nfz-rzeszow.pl.

Podkarpacki OW NFZ zastrzega sobie prawo do: odwołania postępowania do dnia składania ofert, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu otwarcia ofert lub zmiany terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania.