• OW NFZ w Rzeszowie podał ceny oczekiwane dotyczące ogłoszonych świadczeń ogólnostomatologicznych
  • Zarówno okres rozliczeniowy, jak i czas obowiązywania umów ustalono od 15 marca do 31 grudnia 2023 r.
  • Ogłoszenia wyników konkursów zaplanowano na 14 i 17 lutego 

NFZ OW w Rzeszowie informuje, że:

  • cena oczekiwana w ramach postępowania konkursowego nr: 09-23-000294/STM/07/1/07.0000.218.02/01 (świadczenia ogólnostomatologiczne) wynosi 1,45 zł;
  • cena oczekiwana w ramach postępowania konkursowego 09-23-000292/STM/07/1/07.0000.500.02/01 (leczenie ogólnostomatologiczne udzielane w gabinecie szkolnym) wynosi 1,50 zł.

Chodzi o świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w gabinecie szkolnym
Obszar:  Nowa Sarzyna
Wartość zamówienia: 106 875 zł
Okres rozliczeniowy: od 15 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Okres obowiązywania umowy: od 15 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: 1.
Oferty należy składać: do 10 lutego
Otwarcie ofert: 14 lutego godz. 10.00 

Świadczenia ogólnostomatologiczne
Obszar: Łańcut
Wartość zamówienia: 206 625 zł
Obszar Radymno
Wartość zamówienia: 206 625 zł
Okres rozliczeniowy: od 16 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Okres obowiązywania umowy: od 16 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: 2.
Oferty należy składać: do 15 lutego
Otwarcie ofert: 17 lutego godz. 10.00

Kontakt: stomatologia@nfz-rzeszow.pl