Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  ogłosił konkursy ofert na udzielanie świadczeń opieki stomatologicznej. Umowa ma być podpisywana na okres od 9 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Zakres:  świadczenia ogólnostomatologiczne
Obszar: gmina Kolbuszowa
Wartość zamówienia: nie więcej jak 46 350 zł
Okres rozliczeniowy: od 9 lipca do 31 grudnia 2021 r.
Maksymalna liczba umów: 1

Zakres: świadczenia ogólnostomatologiczne
Obszar: gmina Bojanów
Wartość zamówienia: nie więcej jak 92 700 zł
Okres rozliczeniowy: od 9 lipca do 31 grudnia 2021 r.
Maksymalna liczba umów: 2

Termin składania ofert na oba konkursy: 2 czerwca 2021 r
Otwarcie ofert nastąpi 8 czerwca 2021 r. o godz. 9:00