NFZ podpisał kontrakt na udzielanie pomocy doraźnej z Centrum Stomatologii DUODENT w Piotrkowie Trybunalskium przy l. Rwańskiej 5. To druga na całe województwo łódzkie placówka, obok  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łodzi, w której pacjenci mogą otrzymać pomoc stomatologiczną w nagłych wypadkach. O problemach z dostępem do leczenia stomatologiczne w tym regionie infoDENT24.pl wielokrotnie informował.

Nocna i świąteczna pomoc stomatologiczna w Piotrkowie Trybunalskim rusza od 1 października, a świadczenia świadczy lek. stom. Beniamin Sowiński z Centrum Stomatologii DUODENT. 

NFZ rozstrzygnął postępowania uzupełniające także w zakresie stomatologii zachowawczej na terenie powiatu piotrkowskiego. Były potrzebne, by poprawić dostęp do leczenia stomatologicznego na terenach wiejskich.

Od 1 października świadczenia z zakresu leczenia ogólnostomatologicznego w ramach NFZ świadczą następujące placówki:
- PZOZ w Piotrkowie Trybunalskim w gabinecie w Sulejowie przy ul. Targowa 28
- GZOZ w Moszczenicy, ul. Piotrkowska 27
- Piotr Ciesielski, Ręczno, Główna 58
- Teresa Szmidt,  Aleksandrów 39 a

Więcej: epiotrkow.pl

Czytaj więcej: Stomatologia na NFZ: białe plamy na mapie woj. łódzkiego
Trwa walka o stomatologię w Piotrkowskiem
Łódzki OW NFZ: więcej na leczenie stomatologiczne