PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Petycja w sprawie problemów stomatologicznych w Toruniu

Autor: miro • Źródło: ms
03-09-2021, 09:33
Petycja w sprawie problemów stomatologicznych w Toruniu Dlaczego Toruń nie olśniewa uśmiechem? (fot. unsplash)
Z petycją o podjęcie prac, mających na celu wsparcie ponownego uruchomienia pogotowia stomatologicznego w Toruniu i poszerzenia zakresu wieloletniego programu „Toruń olśniewa uśmiechem" - do władz miasta zwrócił się Marcin Łowicki.
  • Toruń nie dysponuje doraźną pomocą stomatologiczną od 1 listopada 2016 r., bo stawka ryczałtowa za dobowy dyżur jest zbyt niska.

  • Do radnych Torunia trafiła petycja o reaktywowanie w mieście doraźnej pomocy stomatologicznej, z kilkoma konkretnymi propozycjami rozwiązania problemu. 

  • Zgłoszono pomysł dofinansowania doraźnej pomocy stomatologicznej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego. 

Petycję o podjęcie prac, mających na celu wsparcie ponownego otwarcia pogotowia stomatologicznego w Toruniu i poszerzenia zakresu programu wieloletniego „Toruń olśniewa uśmiechem" do Marcina Czyżniewskiego, przewodniczącego Rady Miasta Torunia - wystosował Marcin Łowicki. 

W ocenie autora petycji uruchomienie pogotowia stomatologicznego leży w gestii NFZ, jednak Rada Miasta Torunia może w tej kwestii pomóc.

W Toruniu od wielu lat nie ma - tak istotnej dla wszystkich mieszkańców Torunia i okolicznych gmin - doraźnej pomocy stomatologicznej. Problem jednak dotyczy większości województwa. Nawet w Bydgoszczy nie ma obecnie nocnej i świątecznej pomocy stomatologicznej.

Zbyt niska wycena świadczeń stomatologicznych 

Toruń nie dysponuje tą pomocą od 1 listopada 2016 r. Problem leży w zbyt niskiej zryczałtowanej kwocie za dobę działania doraźnej pomocy stomatologicznej. Wcześniej kwota ta wynosiła 700 zł. W 2019 r. stawka ta wzrosła do 800 zł. W niektórych województwach kwoty są jednak większe. Na przykład NFZ Kielce proponuje 900 zł.

W Toruniu chętnych jednak brak. Dentyści za proponowane stawki nie są w stanie pokryć kosztów materiałów, środków ochrony indywidualnej, amortyzować narzędzi oraz sprzętu.

Im mniej miejsc nocnej pomocy stomatologicznej tym mniej opłacalne to przedsięwzięcie, gdyż ostatnie, które pozostały pogotowia stomatologiczne mają dużo większe obciążenie poprzez m.in. zbyt duże zużycie materiałów. Niestety coraz mniej takich miejsc w województwie kujawsko - pomorskim prowadzi do tzw. efektu domina - twierdzi autor petycji.

- Nie można znaleźć dentystów, którzy zainteresowani byliby pracą na obowiązujących warunkach i nie znajdziemy ich jeżeli nie zostaną one zmienione. Dlatego też wnoszę petycję o podjęcie prac mających na celu wsparcie ponownego otwarcia pogotowia stomatologicznego w Toruniu i (lub) poszerzenia zakresu programu wieloletniego „Toruń olśniewa uśmiechem" - postuluje Marcin Łowicki.

Propozycje zmiany patowej sytuacji w doraźnej stomatologii  

Autor petycji przedstawił kilka propozycji, mających na celu zwiększenie dostępu do opieki stomatologicznej.

Wsparcie doraźnej pomocy stomatologicznej środkami gminy 

Pierwsza propozycja to poprawa oferowanych warunków poprzez dołożenie z budżetu Gminy Miasta Toruń środków finansowych dla pogotowia stomatologicznego.

Apel o pomoc ze strony NFZ

Drugi sposób to przyjęcie uchwały zawierającej apel (prośbę) do NFZ o zwiększenie zryczałtowanej stawki dotyczącej doraźnej pomocy stomatologicznej.

W celu zwiększenia mocy aktu Marcin Łowicki proponuje, aby wszystkie samorządy województwa zaapelowały do NFZ. Tak mała liczba miejsc doraźnej pomocy stomatologicznej to w końcu problem całego województwa.

 Zmniejszenie liczby dni doraźnej pomocy stomatologicznej 

Trzeci sposób to zmniejszenie liczby dni doraźnej pomocy stomatologicznej np. do weekendów i świąt i zapewnienie ewentualnych środków celowych przez Toruń oraz inne gminy.

- Wtedy zapewnimy dostęp do pogotowia stomatologicznego chociaż w stopniu minimalnym, a kwoty przeznaczone na środki celowe będą mniejsze, gdy ościenne gminy włączą się w podział kosztów - uważa Marcin Łowicki.

Wsparcie programu „Toruń olśniewa uśmiechem"

Czwarty sposób to zapewnienie mieszkańcom Torunia bezpłatnej i fachowej pomocy stomatologicznej na poziomie usług ponadstandardowych np. wzorem gminy Kleszczów, chociażby poprzez rozszerzenie wieloletniego programu (2021-2025) „Toruń olśniewa uśmiechem".

Byłoby to najlepszym wyjściem z przykrej sytuacji, gdyż w pogotowiu stomatologicznym oferowana jest tylko pomoc doraźna. Pomoc stomatologiczną w tej formule mogliby otrzymać tylko ci, którzy opłacają podatki w Toruniu. 

Zrezygnowanie ze stomatologicznej pomocy doraźnej 

Piąta propozycja to podjęcie rozmów z NFZ w celu przekazania środków, które miały być wykorzystane na doraźną pomoc stomatologiczną, na utworzenie i realizację kolejnego programu dedykowanemu opiece stomatologicznej (finansowego przez NFZ i miasto) lub poszerzenie zakresu obecnego programu.

Prawna analiza zgłoszonych wniosków 

Dofinansowanie opieki stomatologicznej możliwe jest w następujący sposób:
1)
 Każda jednostka samorządu terytorialnego posiada możliwość przekazania dotacji dla podmiotów leczniczych w rozumieniu art. 4 ust.1 ustawy o działalności leczniczej, też dla przedsiębiorców. Kwestie przekazania dotacji regulują art. 114-117 ustawy o działalności leczniczej. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego (JST) zamierza dofinansować podmiot leczniczy może to uczynić w drodze dotacji.
2) JST może dokonać zakupu określonego sprzętu oraz przekazać go podmiotowi leczniczemu. Do JST należy wybór formy realizacji zadań. Przekazanie może nastąpić w formie darowizny. Darowizna jest czynnością dwustronną, zatem przed jej dokonaniem należy mieć zgodę drugiej strony.
3) Przekazanie sprzętu na podstawie umowy użyczenia. Wtedy podmiot prowadzący działalność leczniczą nie zostaje właścicielem sprzętu. Może ze sprzętu korzystać przez czas oznaczony lub nieoznaczony.
4) O ile kilka JST zamierza wspólnie sfinansować zakup określonego sprzętu, przy czym wydatek stanowił będzie realizację zadania każdej z tych jednostek, wówczas nie będzie to udzielenie pomocy finansowej, gdyż każda z tych jednostek będzie realizowała własne zadanie, czy to na podstawie ustawy o działalności leczniczej, czy też ustawy o zarządzaniu kryzysowym, np. poprzez zakup sprzętu ratującego zdrowie i życie mieszkańców. Natomiast planowany wydatek będzie sfinansowany wspólnie.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH