• Specjalistów z zakresu periodontologii jest ponad 630, kilka lat temu było ich nie więcej niż 500. Tylko 120 współpracuje z NFZ 
  • Zmienił się program specjalizacji z zakresu periodontologii. Wymogi w większym stopniu odpowiadają potrzebom. Cykl szkoleniowy jest bardziej przyjazny specjalizantom
  • Wyższa wycena procedur, stosunkowo dobrze płatne pakiety w periodontologii. To może zwiększyć dostęp do specjalistów realizujących kontrakty z NFZ

Pakiety periodontologiczne w kontraktowaniu NFZ

infodent24.pl: Gratulacje. To co niektórzy postrzegali już jako miraże - stało się faktem. Zarządzeniem prezesa NFZ NR 60/2023/DSOZ wśród wielu zmian wprowadzono i te dotyczące świadczeń periodontologii oraz chirurgii stomatologicznej.

Prof. dr hab. n. med. Renata Górska krajowa konsultant do spraw periodontologii: Faktycznie to długo oczekiwana zmiana, chociaż muszę powiedzieć, że nie brałam udziału w pracach nad wyceną procedur z zakresu chirurgii stomatologicznej, to domena prof. Mansura Rahnama, konsultanta krajowego z dziedziny chirurgii stomatologicznej. Ja zajmowałam się periodontologią i to właśnie te świadczenia były i będą w centrum mojej uwagi.

infodent24.pl: Oba te obszary są jednak od lat w wielu aspektach połączone.

Prof. Renata Górska: Faktycznie mamy pakiet wspólny periodontologiczny i chirurgii stomatologicznej, chociaż w opinii środowiska, specjalistów lekarzy dentystów byłoby dobrze gdyby te obszary analizowano oddzielone. Z pewnością łatwiej byłoby negocjować warunki realizowania procedur tylko z zakresu periodontologii.

infodent24.pl: Zgoda, negocjacje w sprawie pakietów periodontologicznych ciągnęły się miesiącami, ale ważne, że finał można uznać za sukces.

Prof. Renata Górska: Wiele trzeba było skorygować. Przypomnę, że zgodnie z wytycznymi Europejskiej Federacji Periodontologicznej, na podstawie obowiązującej klasyfikacji chorób przeziębia - pacjentów z lekkim i umiarkowanym stadium choroby może leczyć każdy dentysta. Przyjmując, że pierwsze stadium jest na granicy zdrowia i choroby - interwencja ogranicza się do profesjonalnego usunięcia złogów nazębnych, ważna jest prawidłowa higiena jamy ustnej.

Natomiast drugie i trzecie stadium, o uznanie których usilnie walczyłam, jest to już wysoka specjalistyka. Chodzi o przypadki ciężkiego zapalenia przyzębia wiążące się z niebezpieczeństwem utraty zębów, a nawet całego uzębienia. W obu ostatnich przypadkach czasochłonność leczenia jest zdecydowanie wyższa. To już nie jest usuwanie naddziąsłowego kamienia. Skrótowo i kolokwialnie ujmując musimy wejść głęboko do kieszonki i ją oczyścić. Dotychczas nie mieliśmy wyceny procedur, które odpowiadałaby nakładowi specjalistycznej pracy periodontologa. To się zmieniło.

Wielokrotnie spotykałam się z przedstawicielami: Ministerstwa Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, negocjując warunki wykonywania kontraktu. Bardzo zależało mi na znaczącym dofinansowaniu leczenia specjalistycznego. Należy wziąć pod uwagę fakt, że periodontolodzy, których wciąż brakuje na rynku, nie mieli motywacji, aby realizować kontrakt z NFZ. Po prostu ich praca przestała być uzasadniona racjonalnymi przesłankami ekonomicznymi.

Periodontolodzy - wąska ławka 

infodent24.pl: Skomplikowane procedury, wysokiej klasy specjaliści - współczesna periodotologia potrafi zrobić wiele dobrego. Czy jednak jest ktoś, kto tego dokona. Zapadło mi w pamięć takie oto stwierdzenie: wszystkich polskich periodontologów bez trudu zabrałby na pokład jeden Boeing 747. 500 specjalistów na 37 milionowy naród - nie brzmi to imponująco.

Prof. Renata Górska: No tak, pewnie duży samolot sprostałby zadaniu. Jest nas jednak zdecydowanie więcej niż dwa, trzy lata temu. Według ostatnich statystyk specjalistów z zakresu periodontologii jest ponad 630. Gdy obejmowałam funkcję konsultanta krajowego do spraw periodontologii specjalistów z tej dziedziny było ok. 460, a więc trend wzrostowy jest wyraźny. Coraz więcej osób przystępuje i zdaje egzamin specjalizacyjny. Piętą achillesową systemu jest zbyt mała liczba ośrodków posiadających akredytację. Poza uniwersytetami medycznymi mało kto chce brać na siebie taki ciężar. To problem, bo pieniądze na szkolenie z trudem pokrywają koszty.

Dobrze, że zmienił się program specjalizacji. Wymogi w większym stopniu odpowiadają potrzebom. Cykl szkoleniowy jest bardziej przyjazny specjalizantom. Zmniejszono nieco liczbę procedur z zakresu chirurgii stomatologicznej, tych które i tak w większości nie są refundowane przez NFZ.

infodent24.pl: Tak, czy inaczej problemem jest znikoma liczba periodontologów, którzy współpracują z NFZ.

Prof. Renata Górska: Rzeczywiście, dotkliwą bolączką świadczeń finansowanych z kasy publicznego płatnika jest fakt, że tylko 120 specjalistów ma podpisane kontrakty z NFZ. Miejmy nadzieję, że zmiana wycen procedur i wprowadzenie stosunkowo dobrze płatnego pakietowania coś w tej sytuacji zmieni.

Lepsza współpraca - nadzieje i oczekiwania 

infodent24.pl: Wszystkie procedury zostały należycie dofinansowane?

Prof. Renata Górska: Sytuacja nie jest idealna. Uważam na przykład, że nie udało się doprowadzić do zadowalającej wyceny procedur związanych z leczeniem zmian na błonie śluzowej jamy ustnej. To poważny szkopuł, zważywszy, że prowadzona przez periodontologa uważna obserwacja i precyzyjna diagnostyka pozwalają na uchwycenie wczesnego stadium szeregu chorób przewlekłych, bywa że nowotworowych.

Nie chcę jednak narzekać, bo wiele udało się zrobić, może małymi kroczkami, może nie na miarę wszystkich potrzeb, jednak ostatnie miesiące pokazały, że jest wola zmiany tego co wydawało się trudne, wręcz niemożliwe do przeforsowania.

infodent24.pl: Z tych słów można wywnioskować, że ta wola pojawiła się także po stronie animatorów polityki zdrowotnej w Polsce.

Prof. Renata Górska: Idziemy w dobrym kierunku. Wspomnę o powołanej przez ministra zdrowia Radzie do spraw Stomatologii. To forum, w ramach którego omawiane są problemy, które nie były nigdy w centrum uwagi debat publicznych i eksperckich. Latami nie mieliśmy nikogo po stronie Ministerstwa Zdrowia, kto chciałby z nami podjąć rzeczową dyskusję. Teraz wola współpracy istnieje i to na szczeblu zarządzających ochroną zdrowia. Na przestrzeni ostatnich lat nie było żadnych rzeczowych spotkań, teraz stomatologia żyje w Ministerstwie Zdrowia. Coś zaczęło się dziać na plus.

infodent24.pl: Wciąż jest jednak wiele do zrobienia, tymczasem u steru Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego nie widzimy już profesor Renaty Górskiej. Tytuł honorowego prezesa PTP jest zaszczytnym, ale jednak tytułem honorowym. Ktoś inny pokieruje też Zakładem Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prof. Renata Górska: Na czele PTP stałam 11 lat. Zmiany są konieczne, tego wymagają procedury. W ostatnim okresie wiele udało się zrobić. Wydaliśmy kilka książki z periodontologii dla studentów i do kształcenia podyplomowego. Dwie pozycje powstały specjalnie z myślą o jak najlepszym przygotowaniu się do LDEK. Jestem przekonana że rodzima periodontologia nie ma się czego wstydzić w Europie.

Periodontologia wychodzi z cienia?

infodent24.pl: To cieszy, chociaż w Polsce znaczenie periodontologii wciąż jest marginalizowane. Pacjenci nie mają świadomości, że zanim rozpoczną leczenie zachowawcze lub protetyczne powinni zadbać o przyzębie.

Prof. Renata Górska: Wiele mówi się o onkologii, o kardiochirurgii, ale do niedawna nie było większej refleksji co do tego jak na stan ogólny pacjenta wpływa kondycja, w jakiej znajduje się jego jama ustna. Dobrze, że ostatnio - przynajmniej w gronie fachowców - nikt nie ignoruje faktu, że choroby przyzębia, tak powszechne u osób po 65 roku życia, skutkują problemami kardiologicznymi, stymulują cukrzycę, prowadzą do schorzeń neurodegeneracyjnych.

W ostatnich latach coraz głośniej mówi się o konieczności jak najdłuższego zachowania własnych zębów. Przypadków wątpliwych nie powinno się pochopnie kwalifikować do resekcji. Implanty to nie alternatywa, a konieczność. Członkowie towarzystw periodontologicznych, zarówno tych europejskich jak i amerykańskich, coraz głośniej mówią: pomyśl trzy razy zanim usuniesz chociażby jeden ząb. Periodontolog może w tej kwestii wiele dobrego zrobić.

Rozmowa nieautoryzowana, przeprowadzona podczas  konferencji PTP "Wygląd Twoich dziąseł świadczy o Twoim zdrowiu".