• Higienistki stomatologiczne miały więcej problemów psychicznych podczas pandemii COVID-19 nie lekarze dentyści
  • Higienistki cierpiały z powodu wyższego poziomu niepokoju, częściej miały objawy depresji niż stomatolodzy
  • Starsze osoby lepiej psychicznie znosiły zagrożenie zakażeniem COVID-19

Depresja i lęk. Reakcja na pandemię COVID-19

Po raz pierwszy przeanalizowano stan zdrowia psychicznego personelu gabinetów stomatologicznych podczas pandemii COVID-19, w Stanach Zjednoczonych. W czasie szczytów kolejnych fal pandemii i lekarze dentyści i higienistki stomatologiczne zgłaszali złe samopoczucie, niepokój, lęk i objawy depresji.

W sumie w badaniu wzięło udział blisko 9 tys. pracowników gabinetów stomatologicznych. Co miesiąc wypełniali internetowy sondaż od czerwca 2020 r do czerwca 2021 r. 

Stan zdrowia psychicznego zmieniał się w trakcie trwania pandemii, jak wykazało badanie największy niepokój odczuwano w listopadzie 2020 r. zgłaszało go:

  • 28 proc. higienistek
  • 17 proc. lekarzy dentystów
  • lęk zmniejszył się u przedstawicieli obu zawodów do blisko 12 proc. w maju 2021 r.

Objawy depresji miało:

  • 17 proc. higienistek
  • 10 proc. lekarzy dentystów
  • w okolicach maja 2021 r. odsetek ten zmalał w obu grupach do 8 proc.

Spokój psychiczny. Przywraca akcja szczepień przeciwko COVID-19

Lęk i depresja były związane z odczuwanym przez pracowników medycznych zagrożeniem związanym z ryzykiem zakażenia COVID-19. Otrzymanie pierwszej dawki szczepionki znacznie poprawiało samopoczucie. Poza tym zaobserwowano, że osoby starsze były mniej podatne na obniżenia nastroju. Generalnie kobiety zgłaszały wyższe wskaźniki lęku i depresji niż mężczyźni.

Dentyści  w Stanach Zjednoczonych nie reagowali tak silnie na stres związany z pandemią COVID-19 jak higienistki stomatologiczne. Podobną zależność zaobserwowano w trakcie badań prowadzonych w Niemczech wśród personelu tamtejszych gabinetów stomatologicznych. 

Autorzy badania zakładają, że różnice w nasileniu i częstości występowania  problemów ze zdrowiem psychicznym mogą wynikać z faktu, że dentyści mają większe poczucie wpływu na procedury zapobiegania i kontroli zakażeń w gabinecie. Podwyższone wskaźniki lęku i depresji wśród higienistek stomatologicznych można kłaść na karb obaw o utratę pracy, kłopoty z opieką nad dziećmi, lękiem o rodzinę.

Badanie opublikował Journal of the American Dental Association.