PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Pacjent zinformatyzowany. Elektroniczne karty przebiegu leczenia jeszcze w 2015 r.

Autor: miro • Źródło: rynekzdrowia.pl/ms
21-01-2014, 08:44
Pacjent zinformatyzowany. Elektroniczne karty przebiegu leczenia jeszcze w 2015 r. Pacjent zinformatyzowany. Elektroniczne karty przebiegu leczenia jeszcze w 2015 r. (foto: sxc.hu)
Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że od IV kw. 2015 r. rozpocznie się wydawanie pacjentom Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego, które potwierdzałyby prawo do świadczeń medycznych w ramach NFZ. W tym samym czasie pojawią się Karty Specjalisty Medycznego, dzięki którym możliwa byłaby weryfikacja udziału lekarzy i lekarzy dentystów w konkretnych procedurach medycznych.

Wszystkie te, ale także i inne nowości możliwe będą do wprowadzenia dzięki wdrożeniu w życie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Na czym mają polegać zmiany?
Według Ministerstwa Zdrowia, celem proponowanych rozwiązań legislacyjnych jest wprowadzenie zmian, które umożliwią pełne wdrożenie rozwiązań w zakresie elektronizacji systemu informacji w ochronie zdrowia, obejmujących: e-recepty, e-skierowania oraz e-zlecenia na wyroby medyczne, a także wprowadzenia działań z zakresu telemedycyny.

Projekt dotyczy m.in. stosowania elektronicznej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (KUZ) oraz Karty Specjalisty Medycznego(KSM), potwierdzającej udział takiego specjalisty w udzielaniu świadczenia.

Według ministerstwa KSM może pełnić także rolę dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu dla lekarzy. Karta ta wydawana będzie na 10 lat. KSM mają zacząć być wydawane w IV kwartale 2015 r.

W projekcie zaproponowano rozszerzenie zakresu osób, którym zostanie wydana KUZ. Zgodnie z obecnymi regulacjami karta wydana byłaby osobom posiadającym status ubezpieczonego, a w myśl projektu - wszystkim osobom, które w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych mają status posiadających prawo do świadczeń.

Resort chce także, aby KUZ oprócz funkcji dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń był też nośnikiem danych niezbędnych przy udzielaniu pomocy pacjentowi w nagłych wypadkach (medyczne dane ratunkowe). Dane takie byłyby umieszczone na karcie wyłącznie wtedy, jeżeli pacjent wyrazi na to zgodę. Karta nie będzie zawierała zdjęcia.

Karty miałyby być wręczane pacjentom podczas wizyty w placówce podstawowej opieki zdrowotnej za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Karty mają być wydawane od IV kwartału 2015 r., początkowo dla celów pilotażowych w kilku wybranych placówkach medycznych. Wydawanie kart ma zostać zakończone do końca 2017 r.

Funkcja potwierdzenia wykonania świadczenia poprzez jednoczesne użycie KUZ i KSM ma być realizowana dopiero od 2019 r.

Projekt przewiduje, że w ustawie zostanie wskazane, jakie dane będzie zawierać e-recepta. Obowiązek wystawiania recept jedynie w postaci elektronicznej ma obowiązywać od 1 sierpnia 2016 r. Z kolei e-skierowania i e-zlecenia na wyroby medyczne mają być wystawiane jedynie w postaci elektronicznej od 1 marca 2017 r.

Kolejnym celem projektowanej zmiany jest też stworzenie rejestru ratowników medycznych, ponieważ obecnie brakuje takiego rejestru, który byłby podstawą m.in. oceny zabezpieczenia potrzeb kształcenia w tym zawodzie.

Dzięki realizacji projektu Platforma P1, dokumentacja medyczna będzie prowadzona w formie elektronicznej, utworzony zostanie moduł danych medycznych. Pacjenci otrzymają możliwość monitorowania statusu na liście osób oczekujących w kolejce do lekarza lub na badanie. Poradnie będą drogą elektroniczną przypominać o terminie wizyty.

Pacjent będzie mógł w domu zalogować się i sprawdzić zalecania lekarskie z ostatniej wizyty. Informatyzacja umożliwi też rozwój tzw. telemedycyny. Będzie można skonsultować diagnozę, przesyłając dane bez wizyty w gabinecie innego specjalisty.

Elektroniczna Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wraz z Kartą Specjalisty Medycznego umożliwi dostęp do danych o leczeniu pacjenta. Będzie ona elementem systemu "Rejestr Usług Medycznych II", dzięki któremu każdy pacjent będzie miał dostęp do historii udzielonych mu świadczeń medycznych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH