PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Pacjent, także roszczeniowy, będzie miał silniejszą pozycję

Autor: miro • Źródło: miro
22-11-2013, 07:49
Pacjent, także roszczeniowy, będzie miał silniejszą pozycję Pacjent, także roszczeniowy, będzie miał silniejszą pozycję
Pacjent miałby większe prawa w przypadku sporów z leczącymi go medykami - Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt założeń nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Projekt ten podoba się m.in. członkom Business Centre Club.
Business Centre Club ocenia pozytywnie proponowane zmiany polegające na wzmocnieniu ustawowej ochrony praw pacjentów oraz poprawy skuteczności działania Rzecznika Praw Pacjenta.

Co szczególnie podoba się BCC?

Gwarancja ochrony danych osobowych pacjenta
Na akceptację zasługują spójne i kompleksowe zmiany dotyczące gwarancji ochrony danych osobowych pacjenta i ochrony dokumentacji medycznej. Projekt zawiera nowe rozwiązania dotyczące sposobu postępowania z dokumentacją medyczną po zakończeniu działalności leczniczej przez świadczeniodawcę. Projektowane regulacje, nakładając zobowiązania w tym zakresie, powinny jednocześnie wskazać nie tylko podmiot zobowiązany do przechowywania dokumentacji medycznej, ale także określić precyzyjnie sposób rozliczania kosztów z tym związanych.

Uproszczone procedury postępowania w sprawach tzw. zdarzeń medycznych
Za korzystne należy uznać propozycje uproszczenia procedury postępowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych oraz zgłaszania przez pacjenta sprzeciwu do opinii lub orzeczenia lekarskiego. Słusznie proponuje się odstąpienie od obowiązku wskazania przez pacjenta podstawy prawnej, w oparciu o którą wnosi on o zaskarżenie opinii lub orzeczenia lekarskiego.
Na poparcia zasługuje również propozycja dopuszczenia w postępowaniu przed komisją w zastępstwie radcy prawnego aplikanta radcowskiego oraz możliwość zaciągania opinii konsultantów z innych województw. Rozważenia wymaga zasadność skrócenia (z 30 do 14 dni) czasu na zajęcie stanowiska przez dyrektora podmiotu leczniczego, którego sprzeciw dotyczy. W każdym takim przypadku niezbędna jest (wymagająca czasu) dogłębna analiza nie tylko medyczna, ale i prawna oraz ekonomiczna.

Uprawnienia Rzecznika Praw Pacjenta
Zmiany dotyczące rozszerzenia uprawnień Rzecznika Praw Pacjenta to dobre propozycje. Umożliwią RPP podejmowanie skutecznych interwencji w ochronie praw pacjenta. Rozszerzony zostanie katalog przypadków, w których RPP może nałożyć na podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych karę pieniężną za ponowne podjęcie tych samych działań, uznanych uprzednio za praktyki naruszające zbiorowe prawa pacjenta oraz indywidualne prawa danego pacjenta.

Rozmowy kontrolowane
Słuszne są także propozycje dotyczące rejestrowania rozmów telefonicznych pomiędzy dyspozytorem medycznym, a zgłaszającym wezwanie. Rejestry powinny być spójne z projektem ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, przewidującym obowiązek ewidencjonowania przez trzy lata danych dotyczących treści zgłoszeń alarmowych, w tym: nagrań rozmów telefonicznych. Zaproponowany w założeniach trzymiesięczny okres przechowywania plików jest zbyt krótki.


infoDENT24.pl przypomina, że wymóg rejestrowania rozmów mają praktyki stomatologiczne świadczące nocne i świąteczne usługi medyczne.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH