• Według nowego badania, przeprowadzonego przez University of York, pacjenci z niepełnosprawnością umysłową mają trzy razy wyższe ryzyko bezzębia niż  w populacji ogólnej
  • Badanie obejmowało osoby z niepełnosprawnością umysłową oraz personel medyczny różnych specjalności (m.in. lekarzy psychiatrów, stomatologów, pielęgniarki psychiatryczne), z którego pomocy korzystają ci chorzy
  • Chorzy psychicznie częściej trafiają do szpitala z powodu bardzo zaawansowanej próchnicy

Chorzy psychicznie. Poważne problemy z zębami i dziąsłami

Badanie analizuje przyczyny, dla których osoby z ciężkimi chorobami psychicznymi, w tym schizofrenią i chorobą afektywną dwubiegunową, mają trudności z dostępem do opieki stomatologicznej i utrzymaniem dobrego stanu zdrowia jamy ustnej.

Naukowcy wykazali, że czynnikami sprzyjającymi problemom stomatologicznym osób z niepełnosprawnością umysłową jest brak integracji usług opieki zdrowotnej w zakresie jamy ustnej, zdrowia psychicznego i fizycznego. W efekcie wsparcie w dostępie do opieki stomatologicznej dla tych osób jest bardzo  ograniczone.

Na podstawie analizy wyników badania, naukowcy doszli do wniosku, że istnieje potrzeba , by personel psychiatryczny wspierał zdrowie jamy ustnej. Ponadto dalsze szkolenia dla lekarzy stomatologów pomogą poszerzyć ich wiedzę na temat potrzeb osób z ciężką chorobą psychiczną.

Chory psychicznie. Częściej w szpitalu z powodu próchnicy

Główny autor badania, dr Masuma Mishu z University of York, w Wielkiej Brytanii, podkreśla, że osoby z niepełnosprawnością umysłową mają gorszy stan zdrowia jamy ustnej w porównaniu z osobami psychicznie zdrowymi. Ogólnie stan zdrowia jamy ustnej jest na tyle zły, że nieleczona próchnica zębów jest częstą przyczyną hospitalizacji  w tej grupie pacjentów. 

Profesor Lina Gega, która współpracowała w tym projekcie z dr Mishu twierdzi, że gdy dochodzi do kryzysu w zdrowiu psychicznym,  zdrowie fizyczne może zejść na drugi plan. Dotyczy to właśnie zdrowia jamy ustnej, którego zaniedbanie prowadzi do długotrwałych problemów z zębami, bólu i chorób jamy ustnej.

Opieka stomatologiczna powinna być włączona do planowania opieki nad osobami z niepełnosprawnością psychiczną. Wsparcie, takie jak zorganizowane wizyty u dentysty z opiekunem, pomoże złagodzić lęk i pokonać praktyczne bariery związane z kontrolami i leczeniem stomatologicznym, zalecają brytyjscy naukowcy.