NRL za wysoką jakością kształcenia lekarzy

- Wielkim problemem są braki kadrowe w systemie ochrony zdrowia, ale nie możemy pozwalać sobie na bylejakość i bezsensowną nadprodukcję lekarzy. Powinniśmy się zastanowić, jak zachęcić młodych lekarzy do podejmowania pracy w publicznej ochronie zdrowia - uważa prezes NRL Łukasz Jankowski. Podobne stanowisko zajęła Rada Organizacji Pacjentów.  

Pacjenci nie chcą kształcenie lekarzy kosztem jakości kształcenia  

Stanowisko Rady Organizacji Pacjentów przy ministrze zdrowia uważa, że:

  • W długoterminowym planie, uwzgledniającym potencjał ilościowy przyszłych lekarzy i lekarzy dentystów, powinno się kierować wynikami rzetelnych analiz szacujących zapotrzebowanie na kadrę medyczną w tym również na liczbę specjalistów i miejsc rezydenckich biorąc pod uwagę potrzeby zdrowotne pacjentów;
  • Nie bez znaczenia w perspektywie najbliższych lat pozostaje liczba wykształconej kadry medycznej. W procesie kształcenia przyszłej kadry lekarskiej należy uwzględniać przede wszystkim czynniki jakościowe określone w standardach kształcenia na kierunkach medycznych;
  • Kształcenie lekarzy to proces spójny zdobywania zarówno wiedzy jak i doświadczenia w ośrodkach o wysokim stopniu referencyjności w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Dlatego też należy dążyć do tego, aby studenci medycyny na uczelniach do tej pory nie związanych z ochroną zdrowia mieli zapewnioną najwyższą jakość kształcenia w tym dostęp do kadry i zaplecza dydaktycznego na poziomie równoważnym ze studentami kształcącymi się w akademiach i ośrodkach uniwersyteckich;
  • W planowanych zmianach należy kierować się zapisami Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, która określa, że „kształcenie medyczne na podstawowym poziomie obejmuje co najmniej sześcioletni okres studiów lub 5,5 tys. godzin zajęć teoretycznych i praktycznych prowadzonych na uniwersytecie lub  pod jego nadzorem” - niezależnie od uwarunkowań własnościowych podmiotów realizujących kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów.