• Usuwanie wypełnień amalgamatowych wykonuje się tylko ze wskazań medycznych

  • NFZ nie ma rozeznania gdzie przeprowadzane są procedury usuwania plomb amalgamatowych

  • Wciąż brak jest ostatecznych zasad rozliczeń - świadczenia usunięcia wypełnienia amalgamatowego 

Pacjenci chcą usuwać plomby z rtęcią. Nie ma ostatecznych wytycznych w sprawie amalgamatu

Plomb z amalgamatem już się nie zakłada, a co z ich usuwaniem? W tym przypadku jest problem, bo taką procedurę mogą wykonywać tylko gabinety wyposażone w unity z separatorem amalgamatu. Gdzie ich szukać?

Z wyjaśnień MOW NFZ (z 16 listopada 2022 r.) wynika, że trwają jeszcze prace nad ostateczną treścią zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, którego wydanie związane jest z wejściem w życie zmian do rozporządzenia ministra zdrowia z 25 sierpnia 2022 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, które weszło w życie 10 października 2022 r.

Do momentu opublikowania ostatecznej wersji zarządzenia brak jest podstaw, aby przedstawić zasady realizacji, czy rozliczeń tej procedury przez świadczeniodawców. Ze względu na brak ostatecznych zasad rozliczeń - świadczenia usunięcia wypełnienia amalgamatowego, NFZ nie może również udostępnić listy świadczeniodawców realizujących te procedurę.

W Małopolsce pięciu świadczeniodawców deklaruje posiadanie separatorów

Na terenie działania MOW NFZ zaledwie pięciu świadczeniodawców posiada sprzęt - separator amalgamatu. Na podstawie tej informacji trudno wyrokować czy ci właśnie świadczeniodawcy, będą realizowali procedurę usuwania wypełnienia z amalgamatu.

Trzeba przy tym pamiętać, że procedura usuwania wypełnień amalgamatowych musi wynikać ze wskazań medycznych, a zatem nie może być realizowana „na życzenie” pacjenta.