Biorąc pod uwagę dużą liczbę realizowanych świadczeń stomatologicznych - 4 proc. odsetek skarg na lekarzy dentystów należy uznać za niewielki.

Pacjenci narzekali głównie na:
- brak dostępu do wysokiej jakości materiałów stomatologicznych i możliwości kanałowego leczenia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego zębów trzonowych i przedtrzonowych;
- jakość protez wykonanych w ramach NFZ;
- brak możliwości złożenia reklamacji i uzyskania niezależnej opinii w zakresie prawidłowego jej wykonania.

Co trzecia skarga (34 proc.) dotyczyła leczenia szpitalnego (m.in. długiego czasu oczekiwania na uzyskanie świadczenia zdrowotnego, braku skuteczności leczenia, zastrzeżeń do procesu leczniczo-diagnostycznego oraz warunków sanitarnych).

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna  zebrała 22 proc. negatywnych opinii (m.in. problem z dostępem do lekarza specjalisty, w tym długi czas oczekiwania na uzyskanie świadczenia; problemy z dostępem do badań diagnostycznych, w tym z zastosowaniem tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego).