Do najczęstszych powikłań po przechorowaniu COVID-19 należy powiększenie gruczołów ślinowych i suchość w ustach - wskazują badania przeprowadzone na 122 ozdrowieńcach, którzy z powodu ciężkiego przebiegu COVID-19 byli hospitalizowani (od 23 lipca do 7 września 2020 r.).

- Podsumowując wyniki badania osób, które przeżyły COVID-19, zauważyliśmy że uszkodzenia w rejonie jamy ustnej utrzymują się u zdecydowanej większości pacjentów, przez długi okres po przechorowaniu COVID-19. I to sugeruje, że jama ustna stanowi jedno z głównych miejsc, w których rozwija się infekcja SARS-CoV-2 - pisał prof. Enrico Gherlone z IRCCS San Raffaele Scientific Hospital w Mediolanie.

Osoby biorące udział w badaniu, były szczegółowo zbadane przez stomatologa po trzech miesiącach od wypisu ze szpitala.

Najczęściej zgłaszanym problemem było  powiększenie gruczołów ślinowych, dotyczył 38 proc. badanych i był najczęstszy u starszych pacjentów, którzy ciężko przechodzili COVID-19.

Ponadto 25 proc. skarżyło się na suchość jamy ustnej, 18 proc. zgłaszała osłabienie mięśni żucia. Pacjenci z kserostomią częściej byli w zaawansowanym wieku, chorowali na cukrzycę lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), podczas gdy osoby mające problemy z osłabieniem mięśni żucia były młodsze.

W badanej grupie pacjentów częste były również ból twarzy. Ozdrowieńcy skarżyli się na nieprawidłowości w stawie skroniowo-żuchwowym (7 proc.), mrowienie twarzy (3 proc.) i nerwoból nerwu trójdzielnego (3 proc.).

Zgłaszano też, choć zdecydowanie rzadziej: biały język, owrzodzenia jamy ustnej oraz zmieniony smak i zapach. U jednego pacjenta wystąpiła asymetria twarzy.

- Jama ustna jest łatwo dostępnym środowiskiem dla interakcji wirusa SARS-CoV-2 z komórkami docelowymi i układem odpornościowym błony śluzowej - napisali autorzy, chociaż, jak podkreślali - brakuje pewności, czy objawy w jamie ustnej są bezpośrednim skutkiem infekcji wirusowej.

Nie ma jednak wątpliwości, że dentyści mogą mieć znaczący wkład w poprawę jakości leczenia COVID-19.

Więcej: Journal of Dental Research