W opinii Małgorzaty Koszur, dodatkowe punkty za usytuowanie gabinetu dentystycznego w szkole są bardzo ważne, gdyż dentysta, który ulokuje prywatną praktykę na terenie szkoły, będzie miał większe szanse na to, aby zdobyć kontrakt NFZ.

Małgorzata Koszur uważa, że jeżeli właściciel gabinetu uzyska porozumienie z dyrekcją placówki szkolnej, to uczniowie szkoły, w której znajduje się poradnia dentystyczna, będą miały zagwarantowane bezpłatne przeglądy.

Problemem może być fakt, że nowe zarządzenie prezesa NFZ obowiązuje od kilku dni, a w Zachodniopomorskiem zdecydowana większość gabinetów dentystycznych podpisała pięcioletnie kontrakty z Funduszem, obecne obowiązują do 2019 r.

W zachodniopomorskich szkołach funkcjonuje zaledwie 28 gabinetów dentystycznych.

Więcej: radioszczecin.pl