Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił konkurs ofert o zawarcie umów na realizowanie leczenia stomatologicznego, w zakresach:
- świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży
- świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej (ryczałt 12 godzin)
- świadczenia ogólnostomatologiczne
- świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii
- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.

W związku z ogłoszonym 26 września 2014 r. postępowaniem oczekiwane ceny jednostek rozliczeniowych wynoszą:
- świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.t. - 1,40 zł;
- świadczenia ogólnostomatologiczne - 1,14 zł
- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku tycia - 1,15 zł.
- świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii - 1,30 zl,
- świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej - 530,00 zł.