Oczekiwana cena jednostki rozliczeniowej w zakresie:
- świadczenia ogólnostomatologiczne – 1,13 zł
- świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży – 1,40 zł
- świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej –  900,00 zł
- świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w gabinecie szkolnym – 1,15 zł

Wielkość etatu przeliczeniowego na obszarze województwa wielkopolskiego w zakresie:
- świadczenia ogólnostomatologiczne wynosi 12 000 pkt miesięcznie
- świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży wynosi 15 000 pkt miesięcznie
- świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w gabinecie szkolnym wynosi 18 000 pkt miesięcznie

 

OW NFZ w Poznaniu przypomina, że zgodnie z zarządzeniem nr 140/2021/DSOZ prezesa NFZ z 9 sierpnia 2021 r. (zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne) wprowadzono nowe zakresy świadczeń gwarantowanych w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole – świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia.

 

Konkursy ofert w zakresie:
Świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży - grupa powiatów subregion poznański, grupa powiatów subregion kaliski, grupa powiatów subregion koniński
Świadczenia ogólnostomatologiczne - gmina Lisków, gmina Czerwonak, gmina Rokietnica
Świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w gabinecie szkolnym - grupa powiatów subregion kaliski, grupa powiatów subregion leszczyński, grupa powiatów subregion pilski, grupa powiatów subregion koniński, grupa powiatów subregion poznański
Świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej - grupa powiatów subregion kaliski, Grupa powiatów subregion leszczyński, grupa powiatów subregion pilski, grupa powiatów subregion koniński.

Na stronie OW NFZ w Poznaniu podano:
Kryteria oceny ofert   
Ogólne warunki umów   
Szczegółowe materiały informacyjne   
Szczegółowe warunki postępowania 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych