•  OW NFZ w Krakowie ogłosił konkurs na świadczenia ogólnostomatologiczne
  • Oferty od zainteresowanych świadczeniodawców przyjmowane są do 9 listopada
  • Okres obowiązywania umowy od 1 grudnia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Konkurs ofert na świadczenia ogólnostomatologiczne

Kod postępowania: 06-22-000176/STM/07/1/07.0000.220.02/01

Umowa ma być zawarta na okres od 1 grudnia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.
Realizacja świadczeń na obszarze: Chełmiec

Czas na złożenie oferty: do 9 listopada 2022 r.

Wartość zamówienia: 17,88 tys. zł na okres rozliczeniowy od 1 grudnia do 31 grudnia 2022 r.

Okres obowiązywania umowy: od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2022

Maksymalna liczba umów: 1

Oferty należy składać: w OW NFZ w Krakowie, ul. Józefa 21.

Otwarcie ofert: w siedzibie OW NFZ w Krakowie, 10 listopada 2022 godz. 10.00

Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania w siedzibie OW NFZ w Krakowie 28 listopada 2022 r.