• OW NFZ w Katowicach odnawia kontrakty na następny pięcioletni okres (od 1 maja 2023 r. do 30 kwietnia 2028 r.)
 • We wszystkich konkursach składanie ofert potrwać ma do 17 listopada 2022 r. ich otwarcie - 21 listopada 2022 r., a rozstrzygnięcie przewidziano dopiero na 15 lutego 2023 r.

NFZ w Katowicach ogłosił konkursy na świadczenia stomatologiczne  

Chodzi praktycznie o wszystkie rodzaje świadczeń stomatologicznych w zakresie:

 •  ortodoncji dla dzieci i młodzieży
 • protetyki stomatologicznej
 • protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki
 • procedur ogólnostomatologicznych
 • procedur ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym
 • chirurgii stomatologicznej i periodontologii
 • procedur ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.
 • periodontologii
 • procedur stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS
 • procedur udzielanych w dentobusie
 • procedur udzielanych w dentobusie (ryczałt)
 • programu ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki
 • stomatologicznej pomocy doraźnej

W każdym przypadku okres obowiązywania umowy jest taki sam: od 1 maja 2023 r. do 30 kwietnia 2028 r. (pięć lat).

Oferty należy składać do 17 listopada 2022 r. w Śląskim OW NFZ, Katowice Kossutha 13, budynek K.

Otwarcie ofert nastąpi 21 listopada 2022 r. o godz. 10.00

Ogłoszenie rozstrzygnięć postępowań zostanie opublikowane 15 lutego 2023 r.

Doraźna pomoc stomatologiczna wyceniona na ok. 46 tys. miesięcznie

Dla przykładu podajemy, że w przypadku doraźnej pomocy stomatologicznej wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 321 436,50 zł na okres rozliczeniowy od 1 maja 2023 do 31 grudnia 2023 r. Co czyni 46 tys. zł miesięcznie.

Chodzi o obszary: częstochowski, kłobucki, myszkowski, Częstochowę lub o obszary bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała.