Świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki
Kod produktu 07.000.217.02
Cena oczekiwana za punkt 1,60 zł

Świadczenia ogólnostomatologiczne, udzielane w znieczuleniu ogólnym
Kod produktu 07.000.219.02
Cena oczekiwana za punkt 4,50 zł

Grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym AIDS
Kod produktu 07.000.311.02
Cena oczekiwana za punkt 2,00 zł

Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki
Kod produktu 07.1820.152.10
Cena oczekiwana za punkt 285 zł ryczałt

Świadczenia periodontologii
Kod produktu 07.000.223.02
Cena oczekiwana za punkt 1,15 zł

Wielkość etatu przeliczeniowego na obszarze województwa pomorskiego w poszczególnych zakresach świadczeń wynosi:
15 000 punktów miesięcznie w odniesieniu do 1 lekarza udzielającego świadczeń w wymiarze czasu pracy opisanym w § 2 ust. 1 pkt 8 do zarządzenia prezesa NFZ, w następujących zakresach świadczeń zdrowotnych:
świadczenia periodontologii;
świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczulenie ogólnym.

Czas pracy w przypadku całego etatu przeliczeniowego wynosi 30 godz. tygodniowo; udzielanie świadczeń przez 5 dni w tygodniu po 6 godzin dziennie, w tym 1 dzień w godzinach popołudniowych do godz. 18.00.

12 000 punktów miesięcznie w odniesieniu do 1 lekarza udzielającego świadczeń w wymiarze czasu pracy w zakresie świadczeń protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki.

Czas pracy w przypadku całego etatu przeliczeniowego wynosi proporcjonalnie do liczby punktów przyznanych na etat – nie mniej niż 24 godz. tygodniowo, udzielanie świadczeń przez nie mniej niż 4 dni w tygodniu po 6 godzin, w tym 1 dzień w godzinach popołudniowych do godz. 18.00.

10 000 punktów miesięcznie w odniesieniu do 1 lekarza udzielającego świadczeń w wymiarze czasu pracy w zakresie świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS.

Czas pracy w przypadku całego etatu przeliczeniowego wynosi proporcjonalnie do liczby punktów przyznanych na etat – nie mniej niż 20 godz. tygodniowo, udzielanie świadczeń przez nie mniej niż 3 dni w tygodniu po 6 godzin i 40 minut, w tym 1 dzień w godzinach popołudniowych do godz. 18.00.

Źródło: nfz-gdansk.pl