Kujawsko - Pomorski OW NFZ
Postępowanie dotyczy świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia na obszarze Torunia- osiedle Rubinkowo.
Cena oczekiwana - 1,15 zł

Harmonogram postępowań:
składanie ofert - do 21 listopada
otwarcie ofert - 25 listopada
rozstrzygnięcie konkursu ofert - 28 listopada
Oferty należy składać w Biurze Obsługi Konkursu Ofert
Bydgoszcz
ul. Słowackiego 3,
pokój nr 107
tel. 52 32-52-993
mail: konkurs@nfz-bydgoszcz.pl

Opolski OW NFZ
Postępowanie dotyczy leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia na terenie gminy Ujazd ,

Termin składania ofert: 21 listopada.2014 r. godz. 16.00.