• Podlaski OW NFZ ogłosił konkurs ofert na świadczenia stomatologiczne.
 • W konkursie uwidoczniono ceny jednostek rozliczeniowych
 • Składanie ofert w postępowaniu konkursowym: 10 października 2022 r.    

OW NFZ w Białymstoku: ogłoszono konkurs w rodzaju leczenie stomatologiczne, z okresem obowiązywania umów od 1 listopada do 31 grudnia 2022 r.

W ogłoszonych postępowaniach przyjęto następujące ceny  jednostek rozliczeniowych:

 • świadczenia ogólnostomatologiczne – 1,44 zł.
 • świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży – 1,70 zł.
 • świadczenia protetyki stomatologicznej – 1,65 zł.
 • świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w gabinecie szkolnym – 1,44 zł.
 • świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii – 1,60 zł.

Wartość zamówienia: 51 tys. zł.

Maksymalna liczba umów:

Harmonogram postępowania konkursowego:

 • ogłoszenie postępowania konkursowego: 26 września 2022 r.
 • składanie ofert: 10 października 2022 r.
 • otwarcie ofert: 12 października 2022 r.
 • rozstrzygniecie konkursu ofert: 21 października .10.2022 r.

Warunki te dotyczą postępowań na obszarze powiatów:

 • grajewskiego,
 • hajnowskiego,
 • sejneńskiego,
 • augustowskiego, suwalskiego, Suwałk

Sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.).