Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 18 listopada ogłosił postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii stomatologicznej i periodontologii (07.0000.220.02) na obszarze regionu jeleniogórskiego i wałbrzyskiego.

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił 18 listopada 2014 r. postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług ogólnostomatologicznych na obszarze gminy Piaski (w 2014 r. i lata następne) - 03-14-000684/STM/07/1/07.0000.218.02/03.
Oferty należy składać w siedzibie Lubelskiego OW NFZ: 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16 do 25 listopada 2014 r.
Otwarcie ofert nastąpi 28 listopada 2014 r. o godz. 11.30 w siedzibie Lubelskiego OW NFZ:

Świętokrzyski OW NFZ ogłosił 17 listopada 2014 r. postępowania konkursowe na świadczenia ogólnostomatologiczne na terenie gmin Bieliny oraz Szydłów (w okresie od 15 grudnia 2014 r. do 31 marca 2016 r.).
Cena oczekiwana w obu postępowaniach wynosi 1,00 zł za punkt.