Jak już wcześniej informowaliśmy, na utworzenie tych gabinetów gmina pozyskała z Ministerstwa Zdrowia środki w wysokości prawie 360 tys. zł. Każdy gabinet został wyposażony w wysokiej klasy sprzęt medyczny Udział gminy w tej inwestycji wyniósł ok. 90 tys. zł.

Gmina brała udział w konkursie ofert ogłoszonym przez ministra zdrowia na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej - "Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.".

Obecnie szkolne gabinety stomatologiczne już działają  w Jelonkach, Jasienicy i Nagoszewie (każdy przez trzy dni w tygodniu).