Głos można oddać tutaj klikając w link: http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MinamataConvention.

Zainteresowani mogą wypowiedzieć się za: stopniowym ograniczaniem amalgamatu zgodnie z wytycznymi konwencji z Minamaty lub stopniowym wycofaniem amalgamatu. Swoją argumentację należy przedstawić maksimum w 200 znakach (w języku angielskim).

Przypomnijmy, że Polska podpisała Konwencję Minamata w sprawie rtęci 24 września 2014 r. Sygnatariuszem dokumentu był Marcin Korolec, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, pełnomocnik rządu do spraw polityki klimatycznej.

Celem Konwencji jest kompleksowa ochrona środowiska oraz zdrowia ludzkiego przed przedostawaniem się rtęci do atmosfery, wód i ziemi. Przepisy porozumienia regulują zagadnienia związane z wydobyciem tego metalu, handlem produktami zawierającymi go oraz wykorzystaniem związków rtęci w produktach i procesach przemysłowych. Konwencja ustanawia ponadto zasady bezpiecznego dla środowiska gospodarowania odpadami zawierającymi rtęć, stosowania odpowiednich metod składowania rtęci, a także reguluje zagadnienia dotyczące terenów zanieczyszczonych tym metalem.

Tekst Konwencji został uzgodniony w styczniu 2013 r. w Genewie, na forum Międzyrządowego Komitetu Negocjacyjnego. W okresie od października 2013 r. do 24 września 2014 r. Konwencję podpisały 102 państwa, w tym Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Chiny, Japonia, państwa Ameryki Łacińskiej, część państw kontynentu afrykańskiego, prawie wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Dokument wejdzie w życie po jego ratyfikowaniu przez co najmniej 50 krajów, które podpisały Konwencję.

Nazwa Konwencji jest hołdem dla mieszkańców Minamaty - japońskiego miasta, w którym w połowie XX wieku doszło do zatrucia wielotysięcznej ludności rtęcią z odpadów przemysłowych spuszczanych do wody.