Zmarła 23 lipca 2021 r. prof. Irena Karłowska od lat związana była z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie. Przez 11 lat kierowała Zakładem Propedeutyki Stomatologii a przez 6 Katedrą i Zakładem Ortodoncji.

Prof. hab. n. med. Irena Karłowska była wieloletnim pracownikiem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W latach 1983-1994 piastowała funkcję kierownika Zakładu Propedeutyki Stomatologii oraz kierownik Katedry i Zakładu Ortodoncji (1994-2000).

Prof. Irena Karłowska urodzona w 1929 r. w Warszawie, ukończyła studia medyczne w warszawskiej Akademii Medycznej. Stopień naukowy doktora uzyskała w 1963 r., specjalizację w zakresie stomatologii ogólnej i ortodoncji w 1974 r., a tytuł naukowy profesora w 1991 r.

Była promotorem 10 przewodów doktorskich, mentorem wielu ortodontów, konstruktorem aparatów do leczenia wad przednio-tylnych. Opisała stałą płaszczyznę nadgryzową przeznaczoną do leczenia nadgryzów we wczesnym uzębieniu stałym.

Opublikowała ponad 80 prac i była też autorem podręczników. Jej dorobek naukowy został zwieńczony podręcznikiem „Zarys współczesnej ortodoncji”, z którego do tej pory korzystają studenci i specjalizanci w całej Polsce.

Była współautorką programu specjalizacji w ortodoncji. 

Przewodniczyła Sekcji Ortopedii Szczękowej (Ortodoncji) Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Oznaczona była Odznaką Gryfa Pomorskiego, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Uhonorowana została także odznaczeniem Gloria Orthodontiae. Wyróżnienie to ustanowione zostało przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, z inicjatywy Katedry Ortodoncji dla uhonorowania wybitnych ortodontów.