• Na leczenie ortodontyczne, finansowane przez NFZ trzeba z reguły czekać rok, dwa lata
  • W Kielcach czas oczekiwania na leczenie ortodontyczne "na NFZ" sięga siedmiu lat
  • Ponad 90 proc. Polaków ma problemy zdrowotne z powodu wadliwego zgryzu, a połowa z nich wymaga leczenia aparatami ortodontycznymi

Lata oczekiwania na pierwszą wizytę u ortodonty

Z analizy danych, przedstawianych przez NFZ, wynika, że na wizytę w poradni ortodontycznej, udzielającej świadczeń dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, nierzadko trzeba czekać po trzy, cztery lata. Rekordowo długi czas to …siedem lat (Kielce). Niewiele jest przypadków, gdy do ortodonty można dostać się bez kolejki.  

Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia finansowanie leczenia ortodontycznego do 12. roku życia, jednakże jest to teoria. W praktyce, na wizytę u ortodonty, który ma podpisaną umowę z NFZ, należy oczekiwać wiele miesięcy, a nawet lat.

Leczenie ortodontyczne bezpłatne tylko dla dzieci

Niewytłumaczalne jest ograniczenie nie tylko wieku pacjentów, ale także metod leczenia. NFZ finansuje leczenie z uwzględnieniem aparatu ruchomego, tym samym wykluczając najbardziej skuteczne i często niezbędne do wyleczenia zastosowanie aparatu stałego.

W tej sytuacji rodzice zaciągają pożyczki, aby móc sfinansować zakup aparatu i nie dopuścić do pogłębienia się wady zgryzu.

Problem nie dotyczy wyłącznie pedodoncji. Specjaliści uważają za wielki błąd ograniczanie leczenia tylko do młodszych dzieci, przy błędnym założeniu, że pomóc można tylko osobom, u których nie zakończył się proces wzrostu. Osoby dorosłe, aby ratować się przed konsekwencjami nieprawidłowego zgryzu, także są zmuszone finansować swoje leczenie. Jest to często leczenie o wiele droższe, trudniejsze i dłużej trwające niż u dzieci.

Powszechny problem wad zgryzu. Aparaty ortodontyczne coraz częściej

Według Światowej Organizacji Zdrowia wady zgryzu są trzecim po próchnicy i chorobach przyzębia, najbardziej rozpowszechnionym problemem zdrowotnym jamy ustnej. Ponad 90 proc. Polaków ma problemy zdrowotne z powodu wadliwego zgryzu, a połowa z nich wymaga specjalistycznego leczenia.

Nieprawidłowy zgryz może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami - jak choćby nieodwracalnym uszkodzeniem stawu żuchwowo - skroniowego, prowadzącym nawet do konieczności przyjmowania wyłącznie pokarmów płynnych. Bóle migrenowe są najłagodniejszymi problemami, wynikającymi z niewłaściwego zgryzu.

Długi czas oczekiwania. Pierwsza wizyta u ortonty nawet za kilka lat

W zasadzie nie ma miasta wojewódzkiego, a tam przecież dostęp do poradni ortodontycznej - przynajmniej teoretycznie - powinien być najłatwiejszy, w którym na leczenie dziecka nie czekałoby się długimi miesiącami. Przykładami takimi są m.in. Katowice - czas oczekiwania może wynieść tam nawet 1800 dni, Kielce (2540), Białystok (1731).    

Czas oczekiwania na leczenie ortodontyczne finansowane przez NFZ (dane z 25 marca 2022 r.)