• Ortodonta na NFZ dla dzieci?  Leczenie ortodontyczne dzieci trwa długo, a kolejki na pierwszą wizytę sięgają kilku lat
  • Leczenie ortodontyczne jest najbardziej efektywne w czasie skoku wzrostowego, granica to12. rok życia
  • Lista świadczeń gwarantowanych w zakresie ortodoncji dzieci w zasadzie nie obejmuje aparatów stałych 

Ortodonta na NFZ dla dzieci?

Zapisy do ortodonty w wieku czterech lat dziecka, to odpowiedni zapas czasu na zrealizowanie leczenia, które w przypadku usług „na NFZ” w zasadzie kończy się wraz z 12 rokiem życia pacjenta.

Każdy OW NFZ samodzielnie desygnuje pieniądze na leczenie ortodontyczne. Więcej środków to z reguły większa liczba specjalistów realizujących kontrakty z NFZ (o ile znajdą się zainteresowani współpracą z Funduszem).

Odpowiednie pieniądze pozwalają na zmniejszenie kolejek. Zmniejszenie nie oznacza ich likwidacji. Czas oczekiwania zaczyna się od 2 - 6 miesięcy (woj. dolnośląskie, podlaskie) do 3 – 4 lat - w województwie śląskim i świętokrzyskim. Ministerstwo Zdrowia szacuje, że tam gdzie czeka się najdłużej potrzeby w zakresie leczenia ortodontycznego dzieci zaspokojone są w ok. 25 - 28 proc.

Przyczyny długiego oczekiwania na leczenie ortodontyczne

Według Macieja Miłkowskiego, podsekretarza stanu w MZ  czas oczekiwania na leczenie wydłuża się, bo zbyt mała jest liczba podmiotów deklarujących gotowość udzielania świadczeń w zakresie ortodoncji. Ministerstwo Zdrowia informuje, że do ogłaszanych konkursów rzadko wpływają oferty lekarzy dentystów, posiadających uprawnienia do prowadzenia gwarantowanego leczenia ortodontycznego. Lekarze ci nie są zainteresowani leczeniem aparatami zdejmowanymi, finansowanymi ze środków publicznych. Ortodonci preferują leczenie ortodontyczne z użyciem znacznie droższych aparatów stałych, finansowanych w całości przez pacjentów – uważa MZ.

Z jednym „ale” w ramach gwarantowanych świadczeń nie ma leczenia aparatami stałymi, przynoszącymi lepsze rezultaty w bardziej skomplikowanych przypadkach kinicznych.  

Ministerstwo Zdrowia nie posiada informacji o liczbie świadczeń z zakresu leczenia ortodontycznego, realizowanych pacjentom w trybie komercyjnym (nie będących usługami gwarantowanymi).

„Winę” za kolejki mają ponosić także rodzice, którzy nie dbają o dietę dzieci. Większa potrzeba leczenia ortodontycznego wynika zatem z przedwczesnej utraty zębów mlecznych w wyniku procesu próchniczego. Popyt kreuje także większa świadomość potrzeby leczenia ortodontycznego u pacjentów.

Ograniczenie wiekowe leczenia ortodontycznego

Ministerstwo Zdrowia przyznaje, że leczenie ortodontyczne jest najbardziej efektywne w czasie skoku wzrostowego, granica to12. rok życia. Cezura ta dyskryminuje chłopców dojrzewających później, często po przekroczeniu granicy wiekowej, uprawniającej do gwarantowanego leczenia ortodontycznego.

Przygotowywana jest modyfikacja zakresu świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia ortodontycznego w oparciu o naukowe wskazania z wykorzystaniem wyników badania  Monitoringu Stanu Zdrowia Jamy Ustnej i Jego Uwarunkowań. Wyniki tego Monitoringu wskazywały, że ok. 30 proc. dzieci, u których rozpoznano wady zębowo - zgryzowe wymaga bezwzględnej opieki ortodontycznej. Kolejne 35 proc. pacjentów musi być poddane obserwacji i ewentualnemu leczeniu. Pozostałe 35 proc. badanych dzieci nie kwalifikuje się do leczenia.

Wykaz świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży

1 Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej
Świadczenie jest udzielane raz w roku kalendarzowym do ukończenia 18. Roku życia.

2 Badanie lekarskie kontrolne
Świadczenie jest udzielane 3 razy w roku kalendarzowym do ukończenia 18. roku życia.

3 Konsultacja specjalistyczna
Świadczenie obejmuje badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno - terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
Świadczenie jest udzielane do ukończenia 18. roku życia.

4 Rentgenodiagnostyka do dwóch zdjęć wewnątrzustnych
Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia.
Świadczenie jest udzielane do dwóch zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.

5 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe
Świadczenie jest udzielane jako samodzielne znieczulenie w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi do ukończenia 18. roku życia.

6 Rentgenodiagnostyka – zdjęcie pantomograficzne z opisem
Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia.

Świadczenie jest udzielane dwa razy w trakcie całego leczenia ortodontycznego (w uzasadnionym przypadku) w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi do ukończenia 18. roku życia.

7 Ortodontyczny rentgenogram głowy lub cefalometria
Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia cefalometrycznego.
Świadczenie jest udzielane dwa razy w trakcie całego leczenia ortodontycznego (w uzasadnionym przypadku) w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi do ukończenia 18. roku życia.

8 Analiza telerentgenogramu
Świadczenie jest udzielane w ramach leczenia ortodontycznego wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do zdejmowania jedno- i dwuszczękowego.
Świadczenie jest udzielane do ukończenia 12. roku życia w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

9 Wycisk jednej szczęki dla diagnozy, planowania i kontroli
Świadczenie jest udzielane w ramach leczenia ortodontycznego wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do zdejmowania jedno- i dwuszczękowego.
Świadczenie jest udzielane do ukończenia 12. roku życia jako samodzielne postępowanie.

10 Wykonanie zgryzu konstrukcyjnego
Świadczenie jest udzielane w ramach leczenia ortodontycznego wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do zdejmowania jedno- i dwuszczękowego.
Świadczenie jest udzielane do ukończenia 12. roku życia jako samodzielne postępowanie.

11 Utrzymywacz przestrzeni jako samodzielne postępowanie
Świadczenie jest udzielane w ramach leczenia ortodontycznego wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do zdejmowania jedno- i dwuszczękowego.
Świadczenie jest udzielane do ukończenia 12. roku życia.

12 Środki dla wprowadzenia pojedynczego przemieszczonego zęba do łuku, po chirurgicznym jego odsłonięciu
Świadczenie jest udzielane w ramach leczenia ortodontycznego wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do zdejmowania jedno- i dwuszczękowego.
Świadczenie jest udzielane do ukończenia 12. roku życia, z wyłączeniem aparatów stałych.

13 Leczenie aparatem ortodontycznym
Świadczenie jest udzielane w ramach leczenia ortodontycznego wad zgryzu z ruchomym, jednoszczękowym zastosowaniem aparatu do zdejmowania jedno- i dwuszczękowego.
Świadczenie jest udzielane do ukończenia 12. roku życia (nie przysługuje wykonanie aparatu ortodontycznego w przypadku nieprawidłowego użytkowania, zniszczenia go lub utraty).

14 Leczenie aparatem ortodontycznym ruchomym, dwuszczękowym nieelastycznym
Świadczenie jest udzielane w ramach leczenia ortodontycznego wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do zdejmowania jedno- i dwuszczękowego.
Świadczenie jest udzielane do ukończenia 12. roku życia (nie przysługuje wykonanie aparatu ortodontycznego w przypadku nieprawidłowego użytkowania, zniszczenia go lub utraty).

15 Kontrola przebiegu leczenia z aparatem ruchomym
Świadczenie jest udzielane w ramach leczenia ortodontycznego wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do zdejmowania jedno- i dwuszczękowego do ukończenia 12. roku życia, w ramach kontroli wyników leczenia po jego zakończeniu w tak zwanym okresie retencji do ukończenia 13. roku życia (dotyczy dzieci leczonych w ramach świadczeń gwarantowanych). Świadczenie jest udzielane nie częściej niż 12 razy w roku kalendarzowym.

16 Naprawa aparatu z wyciskiem
Świadczenie dotyczy naprawy ruchomego aparatu ortodontycznego wykonanego w ramach świadczeń gwarantowanych do ukończenia 13. roku życia. Świadczenie jest udzielane raz w roku kalendarzowym (nie przysługuje naprawa aparatu ortodontycznego uszkodzonego z powodu nieprawidłowego użytkowania).

17 Rekonstrukcja aparatu ruchomego przy pacjencie w niewielkim zakresie
Świadczenie dotyczy naprawy ruchomego aparatu ortodontycznego wykonanego w ramach świadczeń gwarantowanych do ukończenia 13. roku życia. Świadczenie jest udzielane nie częściej niż 12 razy w roku kalendarzowym (nie przysługuje naprawa aparatu ortodontycznego uszkodzonego z powodu nieprawidłowego użytkowania).

18 Korekcyjne szlifowanie zębów
Świadczenie jest udzielane do ukończenia 18. roku życia.

19 Proteza dziecięca częściowa
Świadczenie jest udzielane do ukończenia 18. roku życia.

20 Proteza dziecięca całkowita
Świadczenie jest udzielane do ukończenia 18. roku życia.

Warunki realizacji świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży

Personel
1) lekarz dentysta specjalista ortodoncji lub
2) lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortodoncji

Sprzęt i wyposażenie
Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny – w miejscu udzielania świadczeń.