W okresie epidemii także są pacjenci tzw. bólowi, wymagający doraźnego zaopatrzenia stomatologicznego niezależnie od tego, czy są zarażeni wirusem SARS-CoV-2, czy też nie.

Z danych, zebranych przez OIL w Łodzi, wynika, że pacjenci z województwa łódzkiego mogą w nocy i w święta otrzymać pomoc dentystyczną finansowaną ze środków publicznych tylko w jednej przychodni w Piotrkowie Trybunalskim.