Postępowanie w rodzaju: Leczenie stomatologiczne: świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii dotyczy powiatów: oleskiego, opolskiego oraz miasta Opole.
Termin składania ofert mija 8 września o godz. 16.

Wartość oczekiwanej ceny jednostki rozliczeniowej w poniższym zakresie wynosi: 

Kod

Nazwa

Cena

Obszar

07.0000.220.02

ŚWIADCZENIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII

1,50

Powiat oleski, Powiat opolski, Miasto Opole