Tzw. 1/12 kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia to mechanizm polegający na wypłacie placówce medycznej części środków z umowy z NFZ na 2020/2021 r., pomimo niewykonania lub częściowego wykonania przez nią świadczeń, wynikających z tej umowy.

Prawo do tzw. 1/12 kontraktu otrzymały placówki, które ze względu na epidemię COVID-19 nie mogły wypełnić umowy z Funduszem. NFZ wypłacał środki tym placówkom, a one zobowiązały się „odrobić” w dłużym okresie otrzymaną część kontraktu. Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o konieczności rozliczenia pobranych zaliczek (tzw. 1/12) do dnia 31 grudnia 2021 r.

Część podmiotów posiada nie rozliczone zaliczki, przypomina NFZ, i zwraca się z prośbą o przeanalizowanie wykonania świadczeń za lata 2020/2021 i rozpoczęcie spłaty.