• W końcu 2021 r. w województwie podkarpackim działało 331 praktyk stomatologicznych, realizujących świadczenia finansowane ze środków publicznych (o 27 mniej niż w 2020 r.)
  • Niezależnie od spadku liczby świadczeniodawców zanotowano 1,72 mln porad stomatologicznych (wzrost o 17,9 proc.)

Spada liczba podmiotów świadczących usługi stomatologiczne 

WUS w Rzeszowie podał właśnie, że w końcu 2021 r. w województwie podkarpackim działało 331 praktyk stomatologicznych realizujących świadczenia finansowane ze środków publicznych. To mniej niż w 2020 r. (358). Liczba praktyk stomatologicznych zmniejszyła się 7,5 proc. (o 1,5 proc. lekarskich). Regres nastąpił zarówno w miastach, jak i na wsiach (spadek o 5,7 proc. i o 8,3 proc.).

W końcu 2021 r. w województwie podkarpackim w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej funkcjonowały 1684 podmioty. W porównaniu z rokiem poprzednim przychodni było więcej, a  praktyk lekarskich i stomatologicznych mniej.

Zdecydowany wzrost świadczeń stomatologicznych

W ramach opieki specjalistycznej, która wchodzi w zakres ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, realizowane były porady lekarskie oraz stomatologiczne. W 2021 r. udzielono ponad 6,76 mln porad specjalistycznych. Wśród nich było 25,5 proc. porad stomatologicznych. Zdecydowaną większość stanowiły porady lekarskie – 74,5 proc.

Niezależnie od spadku liczby świadczeniodawców w 2021 r. zanotowano 1,72 mln porad stomatologicznych, to zdecydowanie więcej w porównaniu 2020 r. (1,46 mln). Wzrost wyniósł 17,9 proc. Tendencja ta wynikała w głównej mierze z drastycznego spadku świadczeń stomatologicznych w pierwszym roku pandemii koronawirusa. W 2021 r. liczba świadczeń zdecydowanie wzrosła.