• Usługi świadczone w szkolnym gabinecie stomatologicznym w Zwoleniu są finansowane w ramach kontraktu z  NFZ
  • Na otworzenie szkolnego gabinetu stomatologicznego zwoleńskie Starostwo Powiatowe otrzymało dotację z Ministerstwa Zdrowia
  • Gabinet prowadzi Centrum Medyczne Corten Medic, realizowane są nieodpłatne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci od 3 r.ż,, zaś dzieci od 12 r.ż. mogą korzystać również z usług ortodontycznych

Inwestycja w zdrowie dzieci

Dwukrotny wzrost liczby uczniów korzystających z gabinetu stomatologicznego w Zwoleniu - to najlepszy dowód, że inwestycja samorządowa skutecznie zwiększyła dostęp do opieki stomatologicznej dla dzieci z gminy Zwoleń.

Z bezpłatnych usług lekarza dentysty i ortodonty w gabinecie przy Zespole Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu korzystają zarówno uczniowie jak i  dzieci z przedszkoli z terenu gminy Zwoleń.

Początkowo w skali roku ze świadczeń stomatologicznych w szkolnym gabinecie skorzystało 689 dzieci, ale w 2022 roku już 1559 małych pacjentów. Statystyki te potwierdzają, że decyzja samorządu powiatu zwoleńskiego o uruchomieniu i utrzymaniu poradni przez kolejne lata była bardzo słuszna.

Nowoczesny szkolny gabinet. Ministerialna dotacja dla samorządu

Gabinet przy ul. Sienkiewicza 19 w Zwoleniu (dawny internat ZSR-T ul. Wojska Polskiego 78), powstał dzięki dużej determinacji samorządu powiatu zwoleńskiego w 2019 roku. W utworzenie gabinetu zaangażowało się zwoleńskie Starostwo Powiatowe. Dotacja z programu Ministerstwa Zdrowia pozwoliła na zakup sprzętu, a pieniądze na adaptację pomieszczeń pochodziły z budżetu powiatu. 

W gabinecie zainstalowano nowoczesny sprzęt, poza unitem dentystycznym z fotelem wraz z oprzyrządowaniem i stolikiem narzędziowym jest również lampa polimeryzacyjna LED, skaler, piaskarka, separator amalgamatu i autoklaw. 

Bezpłatne leczenie zębów dla przedszkolaków i uczniów szkół w gminie Zwoleń

W szkolnym gabinecie świadczone są nieodpłatne usługi zarówno z zakresu stomatologii oraz ortodoncji. Prowadzeniem poradni zajmuje się Centrum Medyczne Corten Medic.

- Uczniowie sześciu szkół, a także dzieci z trzech przedszkoli z terenu gminy Zwoleń mogą korzystać z nieodpłatnych świadczeń stomatologicznych w tak zwanym szkolnym gabinecie, zaś dzieci do dwunastego roku życia również z usług ortodontycznych. Poradnia działa już od 2019 roku, a statystyki przyjęć pacjentów potwierdzają, że decyzja o utworzeniu gabinetu była przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Cieszymy się, że udało nam się ten projekt zrealizować i że został on tak dobrze przyjęty przez lokalną społeczność. Liczba pacjentów z roku na rok rośnie, co oznacza, że tego typu inicjatywa była tu niezwykle potrzebna – podkreśla starosta zwoleński Stefan Bernaciak.

Usługi świadczone w zwoleńskim szkolnym gabinecie stomatologicznym są finansowane w ramach NFZ.

Z opieki stomatologicznej korzystają dzieci i młodzież od 3 do 18 roku życia, zaś ortodontycznej dzieci do 12 roku życia. 

Poprawa zdrowia stomatologicznego wśród dzieci z terenu gminy Zwoleń


Dynamika wzrostu liczby pacjentów obsługiwanych przez szkolny gabinet stomatologiczny w Zwoleniu:

  • w  2019 roku przyjęto 689 dzieci
  • w 2020 roku, pomimo pandemii 887 osób, 
  • w 2021 roku już 1326 osób
  • w 2022 ta liczba wzrosła do 1559 osób.

- Warto podkreślić, że liczba usług udzielonych na sprzęcie objętym umową, w tym z zakresu ortodoncji od 2019 roku wzrosła ponad dwukrotnie. W pierwszym roku działalności wyniosła 7688, zaś w 2022 roku były to już 15484 usługi. Jest to niewątpliwy sukces gabinetu. Cieszymy się, że dzieci i młodzież mają łatwiejszy i przede wszystkim bezpłatny dostęp do stomatologa i ortodonty. A wszyscy przecież zdajemy sobie sprawę z tego, jak drogie są to usługi w gabinetach prywatnych. Co ważne, czas oczekiwania na wizytę nie jest długi, co z pewnością jest dużym udogodnieniem dla pacjentów – podsumowuje wicestarosta Waldemar Urbański.