• Wysoki poziom chirurgii szczękowo-twarzowej i chirurgii stomatologicznej pozwala na przeprowadzanie z sukcesem skomplikowanych operacji twarzoczaszki w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie
  • Specjaliści ze Szpitala Dziecięcego w Olsztynie robią rekonstrukcje ubytków żuchwy przeszczepami z kości wraz z mikrozespoleniami naczyniowymi
  • Szpital Dziecięcy w Olsztynie przyjmuje pacjentów z całej Polski

Wady twarzoczaszki i choroby onkologiczne rejonu głowy leczone w Olsztynie

30 skomplikowanych, wysokospecjalistycznych, ratujących zdrowie i życie operacji zaplanowali na ten tydzień specjaliści z Kliniki Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej- podał Szpital Dziecięcy w Olsztynie.

Choć liczba operacji w tym tygodniu nie odbiega od średniej, to jednak będą to operacje w większości skomplikowane z zastosowaniem najnowocześniejszych technik, planowaniem wirtualnym i z użyciem indywidualnych implantów.

W ten sposób pracują aktualnie dwa zespoły lekarzy różnych specjalności i pielęgniarek: jeden pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Dawida Larysza, kierownika Kliniki Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży, a drugi pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Łukasza Krakowczyka.

- 9 maja operację ratującą życie przeszedł nastolatek z guzem złośliwym szczęki. Wykonaliśmy mu resekcję i rekonstrukcję w oparciu o zespolenia mikronaczyniowe. Dzięki temu chłopiec ma szansę na długie lata życia w zdrowiu - podkreślił dr n. med. Krzysztof Dowgierd, kierownik Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi, który operował chłopca.

W Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie na bieżąco odbywają się kolejne zabiegi mikrorekonstrukcyjne u pacjentów z wadami twarzoczaszki, a także z chorobami onkologicznymi. Pomoc uzyskają również dzieci wymagające rekonstrukcji czaszki z powodu złożonych zespołów genetycznych z kraniosynostozami, a także pacjent z nowotworem sklepienia i podstawy czaszki.

W Olsztynie leczone są skomplikowane przypadki z całej Polski

Do Szpitala Dziecięcego w Olsztynie przyjeżdżają pacjenci z najdalszych zakątków kraju.

Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży w zakresie Chirurgii Szczękowo-Twarzowej jest przeznaczona dla pacjentów z problemami wymagającymi diagnostyki i leczenia zabiegowego w obrębie głowy i szyi pod nadzorem interdyscyplinarnego zespołu specjalistów w tym neurochirurgów, chirurgów szczękowo-twarzowych, chirurgów stomatologicznych i chirurgów plastycznych.

Klinika specjalizuje się w leczeniu chorób rzadkich. Wprowadza i rozwija najnowocześniejsze metody leczenia, m.in. terapię komórkami macierzystymi czy rekonstrukcje małżowiny usznej, rekonstrukcje ubytków żuchwy przeszczepami z kości wraz z mikrozespoleniami naczyniowymi.