Dodatkowym argumentem, przemawiającym za obecnością podczas Konferencji Okrągłego Stołu Nałęczów – Warszawa, są nazwiska widniejące na liście: oficjalnych gości honorowych, wykładowców, prelegentów i moderatorów. Jak dowiaduje się infoDENT24.pl, lista uczestników jest zamknięta. W Konferencji weźmie udział około stu osób. 

Program Konferencji Okrągłego Stołu Nałęczów
Warszawa Dzień I
24 kwietnia 2017 r.
09.30 – 10.30 rejestracja uczestników - lobby hotelu Grand Mercure Warszawa, ul. Krucza28.

Szkolenie przeddyplomowe lekarzy dentystów

 Sesja I 11.00 – 12.00
11.00 - Otwarcie konferencji - prof. dr. hab. n. med. Teresa Bachanek Prezydent Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej „Sapientia”, dr Leszek Dudziński Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej
11.10 - Wykłady inauguracyjne:
- minister zdrowia - dr n.med. Konstanty Radziwiłł
- minister nauki i szkolnictwa wyższego - przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, podsekretarz stanu MNiSW
- prezes Naczelnej Rady Lekarskiej - dr n.med. Maciej Hamankiewicz

Sesja II 12.30 – 13.30
Przewodniczący sesji: dr. hab. n. med. Jacek Kasperski prof. nadzw., dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk prof. nadzw., dr hab. n. med. Barbara Tymczyna
12.30 - Przyszłość szkolnictwa wyższego, w tym nauczania stomatologii w Polsce - prof. dr hab. n. med. Marek Ziętek, Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
13.00 - Profil kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym (praktyczny a ogólnoakademicki) w świetle wymogów prawa polskiego oraz europejskiego - mec. Marek Szewczyński, Naczelna Izba Lekarska

13.30 – 14.30 – Przerwa na Lunch

Sesja III 14.30 – 15.30
Przewodniczący sesji: dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski prof. nadzw., prof. dr hab. n. med. Anna Surdacka, dr hab. n. med. Katarzyna Grocholewicz prof. nadzw.
14.30 - Kształcenie praktyczne z uwzględnieniem nauczania przedklinicznego na symulatorach oraz wymiaru godzinowego zajęć - prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
15.00 - Praktyki wakacyjne - jako część nauczania praktycznego zapisanego w standardach kształcenia, możliwości i ograniczenia prawne wykonywania zabiegów stomatologicznych - Katarzyna Chmielewska, Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Zdrowia, mec. Michał Kozik, Naczelna Izba Lekarska

Sesja IV 15.30 – 16.30
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Mansur Rahnama-Hezavah, dr hab. n.med. Teresa Sierpińska, prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk
15.30 - Wymagania Państwowej Komisji Akredytacyjnej wobec Wydziałów/Oddziałów Stomatologii - dr hab. n. med. Bożena Czarkowska-Pączek, Przewodnicząca Zespołu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej Polskiej Komisji Akredytacyjnej
16.00 - Współpraca wydziałów/oddziałów stomatologii m.in. z przemysłem – możliwości i zakres - dr Wojciech Łącki, Przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego

Sesje V 16.30 – 18.00
Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, dr hab. n. med. Małgorzata Radwan-Oczko prof. nadzw., dr hab. n. med. Jerzy Sokalski prof. nadzw.
16.30 - Gerostomatologia - kształcenie przeddyplomowe studentów – wymagania Ministerstwa, prognozy – dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek, Konsultant Krajowy w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją
17.00 - Program dydaktyczny V roku studiów w warunkach przywróconego stażu podyplomowego - prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM, prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk, Prodziekan ds. studentów programu polskojęzycznego Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM, Konsultant Krajowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej
17.30 - Odpowiedzialność cywilna lekarza dentysty - aspekty prawno-ubezpieczeniowe - mec. Paweł Strzelec, TU Inter Polska S.A.
Komisja Uchwał i Wniosków Prof. dr hab. n. med. Barbara Kochańska, dr hab. n. med. Ewa Sobolewska prof. nadzw., dr n. med. Ewa Wolańska-Klimkiewicz, dr Anna Lella

19.30 Kolacja
Restauracja Trattoria da Antonio, Warszawa , ul. Żurawia 18 

Dzień II 25 kwietnia 2017 r.

 Szkolenie podyplomowe lekarzy dentystów
Przewodniczący: dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek, dr n. med. Mariusz Szuta
09.30 – 14.00 09.30 - Państwowy Egzamin Specjalizacyjny - analiza wyników z poszczególnych specjalności - prof. dr hab. n. med. Mariusz Klencki, Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
10.00 - Problemy dotyczące specjalizacji okiem samorządu - prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski, Przewodniczący Komisji Kształcenia Medycznego Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Alicja Marczyk-Felba, Przewodnicząca Zespołu Komisji Stomatologicznej NRL ds. kształcenia lekarzy dentystów
11.00 - Wystąpienia Konsultantów Krajowych w dziedzinach stomatologicznych:
- prof. dr hab. n. med. Renata Górska
- dr hab. n. med. Beata Kawala prof. nadzw.
- dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek
- prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk
- prof. dr hab. n. med. Mansur Rahnama-Hezavah
- dr hab.. n. med. Teresa Sierpińska
- dr n. med. Mariusz Szuta

12. 00 - Dyskusja dotycząca zgłoszonych problemów
Komisja Uchwał i Wniosków
Prof. dr hab. n. med. Barbara Kochańska, dr hab. n. med. Ewa Sobolewska prof. nadzw., dr n. med. Ewa Wolańska-Klimkiewicz, dr Anna Lella
Wnioski i podsumowanie Konferencji
prof. dr. hab. n. med. Teresa Bachanek, dr Leszek Dudziński
13.30 Lunch

Informacje organizacyjne:
1. Konferencja będzie odbywała się w Hotelu Mercure Warszawa Grand ul. Krucza 28 - sala konferencyjna OLIMP znajduje się na 10 piętrze
2. Wszystkie noclegi zarezerwowane są w Hotelu, w którym będzie się odbywała Konferencja (doba hotelowa zaczyna się o godz.14.00 i kończy się o godz. 12.00).

Program konferencji może ulec nieznacznym zmianom.