• Wystąpiły zmiany w organizacji ogólnopolskiego programu stomatologicznego.
  • Do realizatorów dołączył Warszawski Uniwersytet Medyczny, a z listy wypadł NZOZ Remedium
  • Ministerstwo Zdrowia informuje, że badaniem stomatologicznym objęto dotychczas 13818 uczniów, którzy wcześniej wzięli udział w warsztatach edukacyjnych   

Projekt, realizowany jest w 11 województwach od połowy 2021 r. Program zaadresowano do młodzieży w wieku od 15 do 19 lat (uczniów szkół branżowych, techników, szkół specjalnych przysposabiających do pracy, liceów ogólnokształcących lub ogólnokształcących szkół artystycznych (szkoła musi przystąpić do programu).

Realizatorzy programu stomatologicznego

Według pierwotnych ustaleń realizatorów programów edukacyjnych było czterech: UM w Poznaniu, Lux Med, ArtMedica, NZOZ Remedium. Ten ostatni podmiot miał realizować zadania w woj.: małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim. Wobec wprowadzonych korekt, liczba realizatorów programu nie zmieniła się, z tym jednak, że wypadł NZOZ Remedium, a doszedł Warszawski Uniwersytet Medyczny. Obszar nadzorowany przez NZOZ Remedium przejął Lux Med (chodzi o woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie).

Aktualnie program realizują:

  • UM w Poznaniu woj.: wielkopolskie , zachodniopomorskie i lubuskie,
  • Lux Med woj.: łódzkie i mazowieckie i dodatkowo małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie,
  • Klinika Medyczna „ArtMedica” woj: kujawsko – pomorskie, pomorskie, warmińsko – mazurskie,
  • WUM woj.: łódzkie, mazowieckie.

 W woj.: dolnośląskim, lubelskim, opolskim, podlaskim, śląskim nie wyłoniono realizatorów programu.

Ogólnopolski program, obejmujący zajęcia edukacyjne oraz profilaktyczne badania stomatologiczne, realizowany będzie do połowy 2023 r.

Cel programu stomatologicznego

  • Wzrost poziomu wiedzy uczniów na temat zapobiegania próchnicy zębów dzięki przestrzeganiu zasad prawidłowej higieny jamy ustnej.
  • Zwrócenie uwagi na fakt, że czynniki ryzyka próchnicy i chorób jamy ustnej związane są ze stylem życia (m.in. z niewłaściwą dietą).
  • Wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych dzięki profilaktycznym badaniom stomatologicznym.

Na czym polega program stomatologiczny

W ramach programu realizowane są zajęcia edukacyjne (interaktywne warsztaty edukacyjne dla uczniów, dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki próchnicy oraz stylu życia sprzyjającego zdrowiu).

Przeprowadzane są godzinne zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych, realizowane przez doświadczonych trenerów: lekarzy stomatologów, edukatorów zdrowotnych, specjalistów zdrowia publicznego i promocji zdrowia.

Warsztaty są prowadzone w formule interaktywnej, angażującej uczniów, a przestawiana tematyka jest zgodna z treściami nauczania przedmiotów takich jak edukacja dla bezpieczeństwa, biologia czy wychowanie fizyczne.

W ramach programu realizowane są także badania stomatologiczne – z instruktażem higieny jamy ustnej i ustaleniem planu leczenia.

Badaniem stomatologicznym objęto 13818 uczniów, którzy wcześniej wzięli udział w warsztatach edukacyjnych.

Badania realizowane są przez cały czas trwania programu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.