• Konkurs na realizowanie na terenie gmin woj. podlaskiego obejmuje okres od 1 listopada 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.
  • W konkursach cena oczekiwana jednostki rozliczeniowej: świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w gabinecie szkolnym – 1,53 zł
  • Oferty należy składać w OW NFZ w Białymstoku do 6 września 2023 r.

Warunki dla wszystkich konkursów 

OW NFZ w Białymstoku ogłosił 13 konkursów na leczenie stomatologiczne w gabinetach szkolnych.

We wszystkich konkursach okres obowiązywania umów: od 1 listopada 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

Cena  jednostki rozliczeniowej: świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w gabinecie szkolnym – 1,53 zł.

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • ogłoszenie postępowania konkursowego – 23 sierpnia 2023 r.;
  • składanie ofert – 6 września 2023 r.;
  • otwarcie ofert – 8 września 2023 r.;
  • rozstrzygniecie konkursów – 20 września 2023 r.

Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 22 950 zł na okres rozliczeniowy od 1 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Maksymalna liczba umów w każdym postępowaniu o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: 1.

13 konkursów w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych 

Kod postępowania 10-23-000344/STM/07/1/07.0000.500.02/01 na obszarze Suwałk 
Kod postępowania 10-23-000342/STM/07/1/07.0000.500.02/01 powiat zambrowski
Kod postępowania 10-23-000343/STM/07/1/07.0000.500.02/01 Łomża i powiat łomżyński
Kod postępowania 10-23-000341/STM/07/1/07.0000.500.02/01 powiat wysokomazowiecki
Kod postępowania 10-23-000340/STM/07/1/07.0000.500.02/01 powiat sokólski
Kod postępowania 10-23-000339/STM/07/1/07.0000.500.02/01 powiat siemiatycki
Kod postępowania 10-23-000338/STM/07/1/07.0000.500.02/01 powiat sejneński
Kod postępowania 10-23-000337/STM/07/1/07.0000.500.02/01 powiat moniecki
Kod postępowania 10-23-000336/STM/07/1/07.0000.500.02/01 powiet kolneński
Kod postępowania 10-23-000335/STM/07/1/07.0000.500.02/01 powiat hajnowski
Kod postępowania 10-23-000334/STM/07/1/07.0000.500.02/01 powiat grajewski
Kod postępowania 10-23-000333/STM/07/1/07.0000.500.02/01 powiat bielski
Kod postępowania 10-23-000332/STM/07/1/07.0000.500.02/01 powiat augustowski