• Cena za usługi pogotowia stomatologicznego w woj. kujawsko - pomorskim należy do najwyższych w kraju
  • Od 2019 r. nie ma w Bydgoszczy doraźnej pomocy stomatologicznej, nie będzie jej także w 2022 r.
  • W ramach postępowania wpłynęły dwie oferty, żadna z nich nie dotyczy udzielania świadczeń na terenie Bydgoszczy.

27 kwietnia 2022 r. Kujawsko-Pomorski OW NFZ ponownie ogłosił postępowanie konkursowe w zakresie świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej na obszar województwa kujawsko-pomorskiego z oczekiwaną ceną 1600 zł.

Dwie oferty na pogotowie stomatologiczne w woj. kujawsko - pomorskim

Stawka 1600 zł za 12 godzin ryczałtu jest najwyższą w kraju. Oprócz województwa kujawsko-pomorskiego obowiązuje tylko w województwach lubelskim i podkarpackim.

W ramach postępowania wpłynęły dwie oferty, żadna z nich nie dotyczy udzielania świadczeń na terenie Bydgoszczy.

W celu zapewnienia dostępności do świadczeń OW NFZ 2021 r. pięciokrotnie ogłaszał postępowania konkursowe na realizację świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej.

Od 2019 r.  NFZ zwiększył wycenę świadczeń z 700 zł (umowy zawarte od 1 stycznia 2017 r.) do 1500 zł.

Pomimo podnoszenia stawki świadczeniodawcy nie byli zainteresowani realizacją świadczeń z tego. zakresu.

Terminy postępowań konkursowych oraz stawki ryczałtowe

Data ogłoszenia konkursu 18 maja 2021 r.
Stawka za 12- godzinny ryczałt: 800 zł

Data ogłoszenia konkursu 23 sierpnia 2021 r.
Stawka za 12- godzinny ryczałt:  900 zł

Data ogłoszenia konkursu 22 września 2021 r.
Stawka za 12- godzinny ryczałt: 1200 zł

Data ogłoszenia konkursu 18 listopada 2021 r.
Stawka za 12- godzinny ryczałt: 1200 zł

Data ogłoszenia konkursu 19 stycznia 2022
Stawka za 12- godzinny ryczałt 1500 zł

Dlaczego brakuje pogotowia stomatologicznego

W ocenie NFZ problem w pozyskaniu realizatora świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej tkwi m.in. w trudnej sytuacji kadrowej, a w związku z tym w braku możliwości zapewnienia pełnej obsady dyżurowej, w szczególności personelu lekarskiego. Z roku na rok zmniejsza się zainteresowanie udzielaniem świadczeń stomatologicznych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego przez lekarzy stomatologów.

Lekarze argumentują to różnicą między wyceną świadczeń w ramach NFZ, a rzeczywistym nakładem na leczenie, którą jeszcze bardziej pogłębiła pandemia COVID -19, wzrost rachunków za media, czynsz, pensje, usługi podwykonawców, a także wzrost cen materiałów stomatologicznych.