• Jama ustna to rejon ciała w którym najczęściej dochodzi do infekcji koronawirusem
 • W jamie ustnej SARS-CoV-2 intensywnie się namnaża, zatem poziom higieny jamy ustnej może mieć wpływ na objawy COVID-19
 • W Japonii wykonano duże badanie epidemiologiczne sprawdzające na ile szczotkowanie zębów wpływa na wystąpienie najbardziej rozpowszechnionych objawów COVID-19, czyli kaszel, gorączkę, zaburzenia smaku i zapachu 
 • Właściwa higiena jamy ustnej - utrzymywanie nawyku szczotkowania zębów w odpowiednim czasie i częstotliwości może do pewnego stopnia chronić przed  COVID-19

 Jama ustna. Wrota dla infekcji COVID-19

Nie brakuje dowodów, że jama ustna jest ważnym miejscem replikacji wirusa SARS-CoV-2, a ślina może być potencjalną drogą transmisji. Jednak w niewielu badaniach analizowano związek między poziomem higieny jamy ustnej a zakażeniami COVID-19.

Japońscy naukowcy wyszli z założenia, że zmiana nawyków szczotkowania zębów może wpływać na objawy COVID-19, a zatem może  istnieć mikrobiologiczne powiązaniem między tym zabiegiem a zakażeniami COVID-19.

Mycie zębów. Czy ma wpływ na kaszel i gorączkę?

By sprawdzić tę hipotezę przeanalizowano dane ponad 20 tys. Japończyków oraz dane z Society Internet Survey, które przeprowadzono od sierpnia do września 2020 r.. Naukowcy szacowali ryzyko wystąpienia trzech głównych objawów COVID-19:

 • wysokiej gorączki,
 • kaszlu
 • zaburzeń smaku i zapachu.

Badanie opublikował International Dental Journal.

 Okazało się, że trzy najczęściej występujące objawy COVID-19 były najbardziej nasilone u osób, które skróciły czas mycia zębów i tych, które myły zęby rzadziej.

Poza tym wykazano związek między występującymi objawami COVID-19 a: 

 • mężczyznami
 • najmłodszą grupą wiekową,
 • osobami o najniższych dochodach,
 • pacjentami mającymi zły stan zdrowia
 • osobami, które mimo choroby niepotrzebnie nadal wychodziły na zewnątrz.

Mycie zębów jako ochrona przed COVID-19 

Rutyna szczotkowania zębów to element stylu życia, który niewiele się zmienia. Jednak około 12 proc. uczestników badania zmieniło swoje nawyki w badanym przedziale czasowym.

Najprawdopodobniej mniej częste i krótsze szczotkowanie zębów jest związane z przedłużonym okresem walki organizmu z wirusem SARS-CoV-2. Naukowcy spekulują, że zaburzenie równowagi w mikrobiomie jamy ustnej może wyjaśniać związek między skróceniem czasu i częstotliwością szczotkowania zębów a występowaniem trzech głównych objawów COVID-19. 

Możliwe, że ci, którzy skrócili czas i częstotliwość szczotkowania zębów mieli wyższe miano wirusa SARS-CoV-2 w jamie ustnej. Mogło to prowadzić do zwiększonego ryzyka wystąpienia trzech głównych objawów COVID-19. 

To badanie epidemiologiczne potwierdza założenie, że może istnieć ścieżka mikrobiologiczna łącząca szczotkowanie zębów i zakażenia COVID-19 podkreślał w podsumowaniu pracy dr Hazema Abbasa z Uniwersity Tohoku w Sendai, w Japonii.