W Sejmie Ewa Kopacz powiedziała, iż głównym zadaniem dla Ministerstwa Zdrowia w przyszłym roku będzie bezpieczne dla pacjentów wdrożenie pakietów: onkologicznego i kolejkowego. - Musimy sobie zdawać sprawę, że będzie to możliwe tylko wtedy jeżeli łatwiejszym stanie się dostęp do lekarzy, gdy będzie ich więcej. Mamy na to rozwiązanie i znaleźliśmy na jego realizację środki w budżecie - ogłosiła była szefowa resortu zdrowia.

Kopacz obiecała, że rząd począwszy od 2015 r. sfinansuje specjalizację lekarzy w ramach rezydentur wszystkich absolwentów uczelni medycznych z lat 2012-2015. Jest ich dziś 3,5 tysiąca.

Zdaniem Ewy Kopacz, dzięki temu do przychodni i szpitali trafią młodzi i zdolni lekarze rezydenci, co skróci czas oczekiwania na wizyty lekarskie.

- Rozwiązanie to może przyczynić się również do powrotu gabinetów stomatologicznych do szkół. Dziś samorządy nie mają pieniędzy na zatrudnienie lekarzy stomatologów. Sfinansowanie wynagrodzeń rezydentów z budżetu państwa rozwiąże ten problem, a mając zapewnioną obsługę zainteresowane samorządy będą mogły wyposażyć gabinety stomatologiczne korzystając z funduszy unijnych - ogłosiła premier Ewa Kopacz.