Przy okazji przypomnijmy, że już w maju 2018 r. minister zdrowia wdrożył procedurę, w wyniku której leczenie implantoprotetyczne dla osób po leczeniu onkologicznym w obrębie twarzoczaszki miało być ujęte w koszyku świadczeń gwarantowanych.

W celu sprawdzenia czy dostępne leczenie w sposób optymalny zapewnia opiekę pacjentom z zasygnalizowanymi stanami chorobowymi oraz czy leczenie implantoprotetyczne może stanowić skuteczną, bezpieczną i efektywną alternatywną technologię względem tych, które są aktualnie ujęte w wykazie świadczeń gwarantowanych - w Ministerstwie Zdrowia została opracowana karta problemu zdrowotnego w sprawie świadczenia opieki zdrowotnej uzupełnienie protetyczne wsparte o implanty wraz z kontrolą pozabiegową oraz ewentualną koniecznością usunięcia implantów dla pacjentów.

W ramach tej karty określono warunki realizacji świadczenia i przygotowano uzasadnienie dla wydania oceny i rekomendacji prezesa Agencji.