• Co trzecia skarga pacjenta na zaniedbania lub błędy popełnione podczas zabiegu z zakresu chirurgii szczękowo - twarzowej kończyła się przyznaniem odszkodowania
  • Najczęściej do powikłań dochodzi przy wszczepianiu implantów zębowych i usuwaniu zębów mądrości 
  • Najrzadziej lekarzom stawiane są zarzuty popełnienia błędu w sztuce medycznej przy operacjach stawu skroniowo-żuchowego

Zadośćuczynienie za błąd lub zaniedbanie lekarza. Przy co trzeciej skardze pacjenta

Zespół prof. Sergio Bordonaba-Leiva z Universidad de Barcelona Hospital Clínic przeprowadził analizę 315 przypadków roszczeń i skarg pacjentów, którzy poddali się leczeniu z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej. Badano skargi, które wpłynęły w latach 1990 - 2014 do Department of the Catalonian Council of Medical Colleges. Ocena dotyczyła klinicznych, finansowych i prawnych aspektów tych spraw.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w ponad jednej trzeciej skarg ( 33,8 proc.) wnoszonych przez pacjentów, wypłacano zadośćuczynienia. Co jest wysokim wskaźnikiem rekompensat, podsumowuje prof. Bordonaba-Leiva w Journal of Oral and Maxillofacial Surgery.

Skargi pacjentów. Jakie zabiegi najczęściej wiążą się z błędem lekarza

Zabiegi z dziedziny chirurgii szczękowo-twarzowej, po których najczęściej pacjenci zgłaszali roszczenia:

  • wszczepianie implantów dentystycznych,
  • ekstrakcje trzecich zębów trzonowych

Były to zwykle skutki:

  • braku osteointegracji implantów zębowych,
  • uszkodzenia nerwu zębodołowego dolnego
  • uszkodzenia nerwu językowego
  • złego wyniku estetycznego leczenia.

Pacjenci wnoszą skargi. Lekarze leczą ostrożnie. Koszty rosną

 Podobna analiza powstała w Stanach Zjednoczonych, gdzie coraz częściej  nieuzasadnione pozwy sądowe kierowane przeciwko lekarzom, doprowadziły do rozwoju tzw. medycyny obronnej. Lekarze do zabiegów  inwazyjnych podchodzą z nadmierną ostrożnością, zlecając nadmiarowe badania, co generuje wysokie koszty opieki zdrowotnej.  Co więcej ogranicza pacjentom dostęp do leczenia.

W dziedzinie chirurgii szczękowo - twarzowej to zjawisko najwyraźniej zarysowuje się w przypadku chirurgicznego leczenia stawów skroniowo-żuchwowych. Właśnie roszczeń pacjentów związanych  z tymi zabiegami dotyczyła praca opublikowana ostatnio w Journal of Oral and Maxillofacial Surgery.

 Przeanalizowano skargi, które wpłynęły do National Insurance Company przeciwko chirurgom szczękowo-twarzowym, w okresie od stycznia  2016 do końca grudnia 2020.

Rzadkie powikłania po operacji stawu skroniowo-żuchwowego

W sumie pacjenci wystąpili z 1455 roszczeniami. Tylko  14 z nich wiązało się z  operacją stawu skroniowo-żuchwowego. Najczęstszym zarzutem było niewłaściwie przeprowadzone leczenie. W dwóch przypadkach (artroskopia stawu skroniowo-żuchwowego i wszczepienie protezy stawu skroniowo-żuchwowego) sprawę rozwiązano na drodze ugody. Co wiązało się z wypłaceniem pacjentowi wynegocjowanej kwoty. Jednak w żadnym z rozpatrywanych roszczeń, pacjent nie otrzymał zadośćuczynienia przyznanego na drodze sądowej.

Natomiast większość skarg wnoszonych przeciwko chirurgom szczękowo-twarzowym dotyczyła, podobnie jak w Hiszpanii, trudnych ekstrakcji zębów (68,7 proc.)  z których 68, 5 proc. zakończyła się wypłatą zadośćuczynienia oraz wszczepiania implantów zębowych (15, 5 proc.), tylko  w 17,8 proc.  przypadków  pacjenci otrzymali rekompensaty. 

- Roszczenia dotyczące błędów w sztuce lekarskiej przeciwko chirurgom szczękowo-twarzowym w przypadku operacji stawów skroniowo-żuchwowych są bardzo rzadkie – podsumowuje  dr Mark A. Green z Boston Children's Hospital, kierujący badaniem.

Chirurdzy są bardziej narażeni na roszczenia dotyczące częściej wykonywanych procedur, takich jak implanty dentystyczne i ekstrakcje, zatem potencjalne spory sądowe nie powinny być czynnikiem decydującym o tym, czy lekarz podejmuje się operacyjnego leczenia s s-ż, podkreśla dr Green.

źródło: J Oral Maxillofac Surg