PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

NRL za tymczasowym pwz po sprawdzeniu znajomości języka polskiego

Autor: nieck • Źródło: en
05-01-2022, 15:36
NRL za tymczasowym pwz po sprawdzeniu znajomości języka polskiego Szczegóły uzyskiwania tymczasowego pwz powinny zostać dopracowane (fot. Shutterstock)
Prezydium NRL popiera projekt przepisów  wprowadzających uproszczony tryb przyznawania warunkowego prawa wykonywania zawodu, jednak tylko w przypadku wiarygodnego udokumentowania znajomości języka polskiego.
  • Prezydium NRL zaopiniowało projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej miała 3 dni robocze na zapoznanie się z projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Jako że to obszerny i skomplikowany, bo odnoszący się do wielu zagadnień, uregulowanych w wielu różnych aktach prawnych projekt, to wyznaczenie takiego terminu  nie licuje z powagą, znaczeniem i zakresem spraw poddanych regulacji w opiniowanym projekcie, podkreślają samorządowcy w stanowisku na temat projektu. 

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej pozytywnie ocenia kierunek projektowanych zmian ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty odnoszących się do uproszczonego trybu przyznawania warunkowego prawa wykonywania zawodu.

Projektowane przepisy przewidują dodanie nowych wymogów przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu pod warunkiem:
- przedstawienia promesy zatrudnienia od przyszłego pracodawcy będącego tzw. szpitalem covidowym 
- znajomości języka polskiego.

Samorząd lekarski już w trakcie prac legislacyjnych w 2020 r. podnosił jak istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjentów jest zapewnienie, aby lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w Polsce, nawet w czasach pandemii i w podmiotach dedykowanych do opieki nad pacjentami covidowymi, znał na odpowiednim poziomie język polski.

Lepiej późno niż wcale

Niestety od roku wydawane były przez ministra zdrowia decyzje o zgodzie na wykonywanie zawody lekarza i lekarza dentysty osobom, których znajomość języka polskiego nie była w żaden sposób weryfikowana, więc nieco to spóźnione działanie.

Tyle że regulacje dotyczące obydwu uproszczonych trybów przyznawania prawa wykonywania zawodu pozostają niedoskonałe. Należy tak zmodyfikować treść projektu ustawy, by  w sposób jednoznaczny określała co w odniesieniu do znajomości języka polskiego jest wymogiem do przyznania prawa wykonywania zawodu, a co jedynie dowodem spełnienia tego wymogu. W przypadku jednak, gdy dowód ten wzbudzi wątpliwości co do jego zgodności z prawdą, organ przed wydaniem decyzji administracyjnej winien mieć wyrażoną wprost w przepisach ustawy możliwość weryfikacji spełniania warunku znajomości języka polskiego, podkreśla Prezydium NRL.

 

Więcej o stanowisku NRL tutaj

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
PWZ   COVID-19  

POLECAMY W SERWISACH