PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

NRL w sprawie pacjentów niedosłyszących

Autor: nieck • Źródło: en
16-04-2021, 13:09
NRL w sprawie pacjentów niedosłyszących NRL o trudnościach w udzielaniu świadczeń pacjentom niedosłyszącym
NRL podpowiada, z jakich narzędzi dostępnych online może skorzystać lekarz dentysta, aby usprawnić komunikację z pacjentem niesłyszącym.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wystosowało 15 kwietnia 2021 r. stanowisko o wsparcie osób niepełnosprawnych w trakcie epidemii.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do lekarzy i lekarzy dentystów o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację oraz problemy osób niepełnosprawnych, w tym osób niesłyszących i udzielanie im stosownego wsparcia i dostępu do opieki lekarskiej na równych zasadach.

W apelu samorządowców czytamy:
W myśl ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się porozumiewanie się pacjenta z lekarzem może odbywać się z zastosowaniem środków wspierających komunikację np. wideo-tłumacza.

Z informacji przedstawionych przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz widniejących na stronie internetowej NFZ wynika, że w ramach tej wideoinfolinii, istnieje możliwość skorzystania z tłumacza on-line języka migowego poprzez stronę internetową bądź wskazane tam komunikatory- także przez personel medyczny przychodni i szpitali.

Taki bezpośredni kontakt z tłumaczem może ułatwić przeprowadzenie wywiadu lekarskiego jak również przekazanie diagnozy oraz zaleceń pacjentowi. W konsekwencji może się to przyczynić do przełamania barier komunikacyjnych i usprawnienia kontaktu między personelem medycznym a osobą mającą uszkodzenia narządu słuchu przy wykorzystaniu dostępnych rozwiązań technicznych.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia z  4 marca 2021 r. odnośnie dostępu osób niesłyszących do ochrony zdrowia w czasie pandemii, jeżeli uzasadnia to stan zdrowia pacjenta oraz ze względu na istniejący problem komunikacyjny nie będzie on chciał skorzystać z teleporady, wówczas powinno być mu udzielone świadczenie w formie stacjonarnej.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
dentysta   NRL   pacjent  

POLECAMY W SERWISACH