Szczepienia są najlepszą znaną metodą profilaktyki chorób zakaźnych dla wszystkich osób, niezależnie od wieku. Szczepionki spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa, poddawane są rygorystycznym badaniom klinicznym i ryzyko związane z ich stosowaniem jest znikome - przekonują 
prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja, prezes NRL oraz dr hab. n. med. Andrzej Wojnar, przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej NRL.

Zadaniem lekarzy jest przekazywanie pacjentom i społeczeństwu rzetelnej wiedzy naukowej na temat szczepionek i szczepień, natomiast przekazywanie, nieopartych na aktualnej wiedzy medycznej informacji o szczepieniach, jest niezgodne z zasadami wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz zasadami etyki lekarskiej - czytamy w komunikacie NRL.

Nie ulega wątpliwości, że nowa szczepionka, jak każde nowe zjawisko w medycynie, staje się przedmiotem wszechstronnej analizy naukowej i ścierania się różnych poglądów. Jednakże na lekarzach w kontaktach z pacjentami, jak również adeptami medycyny oraz wszystkimi tymi, którzy poszukują rzetelnej, wiarygodnej informacji o szczepieniu, spoczywa obowiązek przekazywania informacji zgodnej z aktualną wiedzą medyczną i zasadami etyki zawodowej.

W związku z tym, w przypadkach postępowania niezgodnego z powyższymi zasadami, gdy mogłoby dojść do naruszenia zasad wykonywania zawodu przez lekarza, będą kierowane wnioski do organów odpowiedzialności zawodowej celem wszczęcia postępowania w zakresie odpowiedzialności zawodowej.