Podczas nadzwyczajnego posiedzenia 27 lutego 2022 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej omawiano sytuację na Ukrainie. Został powołany specjalny zespół, który będzie koordynować wszystkie działania Naczelnej Izby Lekarskiej w zakresie pomocy w tym kryzysie humanitarnym.

Zapadła decyzja o przeznaczeniu 200 tys. zł na pomoc dla lekarzy i lekarzy dentystów i ich rodzin z Ukrainy. 

Fundacja Lekarze Lekarzom zgłosiła gotowość do przeznaczenia środków finansowych na zakup materiałów potrzebnych lekarzom i lekarzom dentystom opiekującym się uchodźcami z Ukrainy, placówkom medycznym na pograniczu oraz na indywidulaną pomoc dla lekarzy i lekarzy dentystów i ich rodzin z Ukrainy, przebywających na terenie Polski.
Kontakt: tel. 22 559 13 22,
e-mail: fundacja@hipokrates.org.

Naczelna Izba Lekarska uruchomiła specjalną skrzynkę mailową  pomocNIL@hipokrates.org, na którą można przekazywać informacje o przeprowadzanych akcjach humanitarnych, zgłaszać zapotrzebowanie na materiały medyczne dla placówek opiekujących się uchodźcami z Ukrainy oraz kierować prośby o pomoc dla rodzin lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy, przebywających w naszym kraju, oraz dla tych, będących na Ukrainie.

Prezses NRL apeluje do wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów o włączenie się do pomocy uchodźcom z Ukrainy organizowanej przez Okręgowe Izby Lekarskie. Większość z nich zamieściło już informacje o działaniach na swoich portalach internetowych, bądź społecznościowych.

Więcej czytaj na stronie NIL