• Dla pracowników medycznych izolacja będzie trwała 7 dni (po uzyskaniu pierwszego dodatniego wyniku testu).
  • Okres kwarantanny skrócono do 5 dni.

- Od 2 lutego izolacja domowa m.in. dla osób wykonujących zawody medyczne,  będzie trwać 7 dni (od dnia uzyskania pierwszego dodatniego wyniku w kierunku SARS-CoV-2) i 5 dni (jeżeli wynik testu wykonany nie wcześniej niż w piątej dobie jest negatywny) - wynika z informacji MZ przekazanych na Twitterze.

Jeśli chodzi o kwarantannę dla tej  grupy zawodowej to została ona skrócona do 5 dni.

- Kwarantanny nie stosuje się, jeżeli osoba codziennie przez 5 dni będzie wykonywała test antygenowy i uzyskiwała ujemny wynik - podkreśliło MZ.

Dla kogo kwarantanna

Kwarantanna nakładana jest na osoby, które przekraczają granicę; miały kontakt z osobą zakażoną; zostały skierowane na test z powodu podejrzenia zakażeniem SARS-CoV-2 lub samodzielnie się zgłosiły na test poprzez formularz internetowy; są współdomownikami osoby poddanej izolacji z powodu COVID-19.

Kwarantannie nie podlegają natomiast osoby zamieszkujące z osobą przebywającą na kwarantannie.

Przebywając na kwarantannie obowiązuje zakaz opuszczania mieszkania lub miejsca jej odbywania. Jedynym wyjątkiem jest wyjście, by wykonać test diagnostyczny.

Otrzymanie pozytywnego wyniku testu diagnostycznego, zarówno antygenowego, jak i molekularnego (PCR) wpisanego do systemie informatycznego Centrum e-Zdrowia (system EWP) oznacza skierowanie takiej osoby do izolacji. Jeśli w czasie jej trwania nie wystąpią u takiej osoby objawy choroby, to trwa ona 10 dni, licząc od momentu uzyskania pozytywnego testu diagnostycznego. Natomiast w przypadku pacjenta z objawami, izolacja kończy się po trzech dniach od czasu bez gorączki i innych objawów ze strony układu oddechowego, lecz nie wcześniej niż po 13. dniach od ich wystąpienia. Lekarz może zdecydować o wydłużeniu izolacji.